Biuletyn Informacji Publicznej Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Trzciance
Telefon 67 216 32 87 Email sekretariat@zstrzcianka.pl WCAG

Rada rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców przy Zespole Szkół:

Przewodnicząca :Pani Elżbieta Sienkiewicz
Z-ca przewodniczącej :Pani Beata Gabrysiak
Sekretarz :Pani Jolanta Lichodziejewska – Owedyk
Skarbnik :Pani Małgorzata Helak

Komisja rewizyjna:

Przewodnicząca :Pani Joanna Drozd
CzłonekPani Marlena Malinowska
CzłonekPan Adam Krysztopolski

Osoby wyznaczone do dysponowania środkami na rachunku Rady
Rodziców:
– Elżbieta Sienkiewicz
– Małgorzata Helak

Wysokość składki na Komitet Rodzicielski wynosi – 20 zł od
ucznia.

Nr konta bankowego Rady Rodziców:

BS Wronki o. Trzcianka
09 8961 1025 0020 0295 7883 0001