Biuletyn Informacji Publicznej Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Trzciance
Telefon 67 216 32 87 Email sekretariat@zstrzcianka.pl WCAG

Rada rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców przy Zespole Szkół:

Przewodnicząca : Pani Katarzyna Plewa
Z-ca przewodniczącej : Pani Małgorzata Kościelnik
Sekretarz : Pani Magdalena Wojtkiewicz
Skarbnik : Pani Alicja Kenig

Komisja rewizyjna:

Przewodnicząca : Pani Beata Łachwa
Członek Pani Edyta Naplocha
Członek Pan Sylwia Pertek

Szanowni Rodzice ,

Zwracamy się do Rodziców uczniów naszej szkoły o wpłaty na rzecz Rady Rodziców  w sugerowanej kwocie 20 zł. i na każde kolejne dziecko w rodzinie o zł.

Dzięki wpłatom możemy wspierać i nagradzać , a także zachęcać do większej aktywności uczniów naszej szkoły.
Pieniądze można wpłacać na konto Rady Rodziców ; 09 8961 1025 0020 0295 7883 0001

Bank Spółdzielczy we Wronkach – Oddział w Trzciance
Plac Pocztowy 2/1, 64-980 Trzcianka

w tytule wpłaty proszę wpisać imię i nazwisko oraz klasę dziecka .
Rada Rodziców zaprasza również trójki klasowe do współpracy, ponieważ wspólnymi siłami możemy zdziałać jeszcze więcej.

Jeszcze raz bardzo prosimy o wpłaty na Radę Rodziców.
Pozdrawiamy, dziękując za zrozumienie i okazane wsparcie.

Wysokość składki na Komitet Rodzicielski wynosi – 20 zł od ucznia.