Biuletyn Informacji Publicznej Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Trzciance
Telefon 67 216 32 87 Email sekretariat@zstrzcianka.pl WCAG
Komunikat - praktyki
Wydarzenia

KOMUNIKAT – zawieszenie zajęć!

Od 12 marca br. do 25 marca br. zostały zawieszone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze oraz funkcjonowanie Internatu. Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach. Od 16 marca br. są zawieszone kursy zawodowe dokształcania teoretycznego dla młodocianych pracowników. O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować.