Biuletyn Informacji Publicznej Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Trzciance
Telefon 67 216 32 87 Email sekretariat@zstrzcianka.pl WCAG
Powiat czarnkowsko-trzcianecki
Wydarzenia

Stypendia Prezesa Rady Ministrów i Stypendia Starosty Czarnkowsko – Trzcianeckiego

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi szkoły kształcącej w formie dziennej, która umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Wyróżnienie przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Na rok szkolny 2020/2021 Prezes Rady Ministrów przyznał 7 092 stypendia. Wysokość stypendium wynosi obecnie 3 000 zł. Uczeń otrzymuje wsparcie w dwóch ratach (pierwsza rata za okres od września do grudnia, druga za okres od stycznia do czerwca). Stypendium Prezesa Rady Ministrów, w roku szkolnym 2020/2021 przyznano  7 092 osobom.

Z naszej szkoły zostały uhonorowane dwie uczennice: Katarzyna Dłużewska uczennica klasy 2 a Technikum i Sandra Figurska uczennica klasy 2 b Technikum.

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki realizuje Powiatowy program wspierania rozwoju i edukacji uzdolnionych uczniów szkół, który adresowany jest do uczniów szczególnie uzdolnionych, kształcących się w szkołach prowadzonych przez Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki.

Stypendium za wybitne wyniki w nauce  za ostatni zakończony rok szkolny 2019/2020 otrzymali następujący uczniowie Zespołu Szkół im. H.Sienkiewicza w Trzciance:
1. Banaśkiewicz Wiktoria
2. Biesiadziński Jonatan
3. Drozd Magdalena
4. Mikulska Karolina
5. Puchała Oliwia
6. Tyszecka Oliwia
7. Wieczorek Natalia

Serdecznie gratulujemy wszystkim stypendystom !!!