Biuletyn Informacji Publicznej Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Trzciance
Telefon 67 216 32 87 Email sekretariat@zstrzcianka.pl WCAG

Zapisy do szkoły

  To moja szkoła wyboru w Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Trzciance (ZAZNACZ):

  Dane kandydata

  Adres

  Oprócz złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły należy dostarczyć:

  • kartę informacyjną
  • dwie fotografie
  Niniejszy wniosek należy uzupełnić o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Kandydaci do Branżowej Szkoły I Stopnia zobowiązani są do dostarczenia przed 01.09.2023 r. umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Pozostałe dokumenty kandydaci składają w sekretariacie Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Trzciance, ul. Sikorskiego 36, tel. 67 216-32-87 lub 690-510-399.