Zespół Szkół w Trzciance | Sienkiewiczówka
67 216 32 87 sekretariat@zstrzcianka.pl

Wydarzenia

Sesja egzaminacyjna zima 2021

Sesja zimowa już za nami, hotelarze zdawali egzaminy z dwóch kwalifikacji TG.12 Planowanie i realizacja usług w recepcji oraz TG.13 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie. Zdający poznają swoje wyniki w marcu ale mamy cichą nadzieję, że powtórzą sukces z poprzednich lat i również osiągną 100% zdawalność.
Warto nadmienić, że nauczyciele z naszej szkoły systematycznie współpracują z Centralną i Okręgową Komisją Egzaminacyjną, co z pewnością przyczynia się do podniesienia jakości pracy szkoły.
Czekamy z niecierpliwością do marca…

logo PCT

Stypendia Prezesa Rady Ministrów i Stypendia Starosty Czarnkowsko – Trzcianeckiego

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi szkoły kształcącej w formie dziennej, która umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Wyróżnienie przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

WESOŁYCH ŚWIĄT I SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU 2021

Nowy Rok to wyjątkowy dzień, w którym życzenia noworoczne mają swój szczególny, niezwykły wymiar. Rozpoczynając Nowy Rok, życzymy wszystkiego najlepszego i przede wszystkim – spełnienia wszystkich  planów, dużo zdrowia, wolności, radości z czasu spędzonego wśród najbliższych i przyjaciół, oraz samych szczęśliwych chwil w nadchodzącym Nowym Roku 2021.

WSPOMNIENIE

22.12.2020 r. odeszła od nas długoletnia nauczycielka Zespołu Szkół w Trzciance, ceniony pedagog, przyjaciel młodzieży Pani Renata Mosiewicz.

Swoją pracę zawodową rozpoczęła w 1961r. w Szkole Podstawowej w Białej.  Zanim związała się z Zespołem Szkół w Trzciance uczyła matematyki w Szkole Podstawowej Nr 3 i Zasadniczej Szkole Zawodowej Dokształcającej.

Za wzorowe planowanie pracy szkoły, szerzenie idei spółdzielczości wśród uczniów oraz kształtowanie u nich samodzielności i samorządności, otrzymała w 1987r. i 1989r. z rąk Pani Ewy Aleksandrowicz-Lewandowskiej nagrodę Dyrektora Zespołu Szkół w Trzciance. 1.09.1986 roku, mając za sobą 27-letni bagaż doświadczeń zawodowych.

Z oddaniem i pasją wypełniał obowiązki nauczyciela języka polskiego i wychowawcy. Za wyróżniające osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej, a w szczególności za wzorowe organizowanie imprez szkolnych i skuteczną współpracę ze środowiskiem lokalnym został wielokrotnie nagrodzony przez ówczesnego Dyrektora Zespołu Szkół, Panią Ewę Aleksandrowicz- Lewandowską.

Pani Renata Mosiewicz przeszła na emeryturę 31.08.1991r..

Wioletta Folwarczna-Nowak
Dyrektor ZS im. H. Sienkiewicza
w Trzciance

WSPOMNIENIE

Pan Antoni Birula rozpoczął pracę w Zespole Szkół 1.09.1986 roku, mając za sobą 27-letni bagaż doświadczeń zawodowych.

Z oddaniem i pasją wypełniał obowiązki nauczyciela języka polskiego i wychowawcy. Za wyróżniające osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej, a w szczególności za wzorowe organizowanie imprez szkolnych i skuteczną współpracę ze środowiskiem lokalnym został wielokrotnie nagrodzony przez ówczesnego Dyrektora Zespołu Szkół, Panią Ewę Aleksandrowicz- Lewandowską.

Pan Antoni Birula 31.08.1997 roku odszedł na emeryturę.

26.11.2020 roku zakończył swoją ziemską wędrówkę.

Wioletta Folwarczna-Nowak
Dyrektor ZS im. H. Sienkiewicza
w Trzciance

Komunikat

KOMUNIKAT – zajęcia zdalne i zawieszone praktyki zawodowe do 29.11

Od 26 października br. do 29 listopada br.  w naszej szkole będzie  realizowane kształcenie na odległość.

W związku z tym zawieszone są stacjonarne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze oraz funkcjonowanie Internatu

-praktyki zawodowe dla uczniów Szkoły Branżowej od 26.10- do 29.11.2020 są również zawieszone,

-kursy zawodowe dla uczniów SB organizowane przez CEZ w Czarnkowie odbywają się zdalnie,

-w szkole przygotowane są miejsca do pracy dla uczniów, którzy mają sprzęt, ale z przyczyn technicznych ( np. mała powierzchnia mieszkania bez możliwości zapewnienia miejsca do nauki, rodzina z  kilkorgiem dzieci w wieku szkolnym, itp) nie mogą uczyć się zdalnie w domu,

-uczniom, którzy mają Internet, szkoła na czas edukacji zdalnej może wypożyczyć sprzęt do domu.

O dalszych informacjach dotyczących  edukacji będziemy informować na bieżąco!