Biuletyn Informacji Publicznej Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Trzciance
Telefon 67 216 32 87 Email sekretariat@zstrzcianka.pl WCAG

Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022
(bez uwzględniania dodatkowych uroczystości i imprez szkolnych)

1Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2021 r. godz.9:00
2Dzień Edukacji Narodowej 14 października 2021 r.(czwartek)
– uroczystość w szkole 13października
3.Narodowe Święto Niepodległości  11 listopada ( czwartek)
4. Powiatowy Konkurs Kolęd  XII 2021
5.Dzień Patrona  XI 2021
5.Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2021 r.
6.Egzamin z kwalifikacji – etap pisemny i etap praktyczny- sesja 1. (zima 2022) cz. pisemna 11-15 stycznia 2022

cz. praktyczna 10.01. – 23.01.2022

7.Zakończenie I półrocza w klasie IV

 

Zakończenie I półrocza we wszystkich klasach, za wyjątkiem klasy IV

Rozpoczęcia II półrocza w klasie IV

Rozpoczęcia II półrocza we wszystkich klasach

22.12.2021 r. ( środa)

 

14.01.2022

 

 

03.01. 2022 r.

 

31 stycznia 2022 (poniedziałek)

8.Ferie zimowe:17  – 30 stycznia 2022 r.
9.Dzień Języków21 marca 2022 r.
10Wiosenna przerwa świąteczna14  kwietnia– 19 kwietnia 2022 r.
11Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych29 kwietnia 2022 r. ( piątek)
12Święto Narodowe 3 maja3 maja ( wtorek)
13Egzamin maturalny:
– część- pisemna 04.-20.05.2022– część ustna 18. – 20.05. 2022** W 2022 r. do części ustnej egzaminu maturalnego mogą przystąpić wyłącznie osoby, którym wynik z tej części egzaminu jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej za granicą
Język polski (pp) – 04.05.2022 (środa)

Matematyka (pp) –05.05.2022 (czwartek)
Język angielski (pp) -06.05.2022 (piątek)
Język niemiecki (pp) – 06.05. 2022 (piątek, godz. 14:00)

14Egzamin z kwalifikacji – etap pisemny
i etap praktyczny – sesja 2 (lato 2022)
cz. pisemna 2-7 czerwca 2022

cz. praktyczna 1-19 czerwca 2022

15Dni wolne od zajęć dydaktyczno –wychowawczych ustalone przez dyrektora szkoły1) 15 października  (piątek po DEN)

2) 2 listopada 2021 (wtorek – dzień po Wszystkich Świętych)

3) 12 listopada (piątek po 11 listopada)

4) 7 stycznia (piątek po 6 stycznia)

5) 02 maja ( poniedziałek )

6) 17 czerwca (piątek po Bożym Ciele)

7) 21 czerwiec ( wtorek przed zakończeniem roku szkolnego)

8) 22 czerwiec ( środa przed zakończeniem roku szkolnego)
9) 23 czerwiec ( czwartek przed zakończeniem roku szkolnego)

10) Festiwal Nauki i Zawodu

 

16Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno.-wychowawczych. 29 kwietnia 2022- klasa 4t
24 czerwca 2022 – klasy pozostałe
17Ferie letnie 25 czerwca – 31 sierpnia 2022