Biuletyn Informacji Publicznej Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Trzciance
Telefon 67 216 32 87 Email sekretariat@zstrzcianka.pl WCAG

Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023
(bez uwzględniania dodatkowych uroczystości i imprez szkolnych)

1 Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2022 r., godz. 9:00
2. Integracja klas pierwszych technikum 09.09.2022r.
3. Integracja klas pierwszych BSI 13.09.2022r.
4. Zebranie RP – organizacja/ nadzór pedagogiczny 14.09.2022 r. godz. 15:05
5. Zebranie Rodziców 14.09.2022 r. godz. 17:00
6. Dzień Edukacji Narodowej 14 października 2022 r.(piątek) –uroczysty apel
7. Zebranie RP- sprawy wychowawcze/ analiza egzaminów zewnętrznych 12.10.2022 r. 15:05
8. Zebranie Rodziców 12.10.2022 r. 17:00
9. Wszystkich Świętych 01.11.22 r. dzień wolny, dni wolne od zajęć dydaktycznych: 31.10.22 r. i 02.11.22 r.
10. Zebranie RP 09.11.2022 r. 15:05
11. Zebranie Rodziców 09.11.2022 r. 17:00
12. Narodowe Święto Niepodległości (11 listopada) 09.11.2022r. – uroczysty apel
13. Turniej mikołajkowy 06.12.2022 r. ( wtorek)- godz. 12:00 skrócone lekcje
14. Zakończenie I półrocza w klasie 4at Wystawienie ocen przewidywanych 14.12.22 r.
Zebranie Rodziców klasy 4at 14.12.22 r.
Wystawienie ocen na I półrocze w klasie 4at – 03.01.23 r.
15. Zebranie RP klasyfikacja w klasie 4at I półrocze – 04.01.2023 r.
16. Zebranie Rodziców 14.12.2022r.
17. Świąteczne spotkania w klasach/ apel 22.12.2022 r. – godz. 12:00- apel skrócone lekcje
18. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2022 r.
19. Dzień wolny- Trzech Króli 06.01.2023 r. ( piątek)
20. Egzamin z kwalifikacji – (zima 2023) Część pisemna 10 – 14 stycznia 2023 r.

HGT.06 Realizacja usług w recepcji

Technik hotelarstwa IV a TZ,

HGT 12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych Technik żywienia i usług gastronomicznych IV a TZ

Część praktyczna model „d” 9 stycznia 2023 r. HGT.06 Realizacja usług w recepcji Technik hotelarstwa IV a TZ,

HGT 12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych Technik żywienia i usług gastronomicznych IVaTZ

dzień wolny od zajęć dla uczniów klasy 4at

21. Zakończenie I półrocza we wszystkich klasach, z wyjątkiem klasy IV a TZ

 

Wystawienie ocen przewidywanych na I półrocze 04.01.2023 r. Zebranie Rodziców – informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych – 04.01.2023 r.
Wystawienie ocen na I półrocze – 23.01.2023r.
Zebranie RP – klasyfikacja I półrocze – 25.01.2023 r.
Zebranie Rodziców – 25.01.2023 r. 
22. Ferie zimowe:

 

30 stycznia – 12 lutego 2023 r.

 

23. Zebranie RP- rada analityczna

Zebranie RP- sprawy wychowawcze

Zebranie Rodziców

22.02.2023 r.

08.03.23 r.

08.03.23 r.

 

24. Wiosenna przerwa świąteczna

 

6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.

 

25. Praktyki zawodowe

 

Technik żywienia i usług gastronomicznych
IIIa TZ 12.04.2023—09.05.2023

Technik hotelarstwa IIIa TZ 12.04.2023—09.05.2023

26. Zakończenie roku szkolnego w klasie 4at

 

Zebranie Rodziców

 

Wystawienie ocen przewidywanych 05.04.2023 r. klasy 4at Wystawienie ocen w klasie 4at –24.04.2023 r.

12.04.2023 r.

 

27. Zebranie RP

 

Klasyfikacja uczniów klasy 4at : 26.04.2023 r.

 

28. Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych

 

28 kwietnia 2023r. ( piątek) godz. 13:00

 

29. Praktyki zawodowe

 

Technik żywienia i usług gastronomicznych IVc TZ 09.05.2023 – 05.06.2023

Technik hotelarstwa IVb TZ 09.05.2023 – 05.06.2023

Technikochrony środowiska IV bTZ 09.05.2023 – 05.06.2023

30. Egzamin maturalny:

 

Zgodnie z harmonogramem

 

31. Egzamin z kwalifikacji – etap pisemny i etap praktyczny – sesja 2. (lato 2023)

 

Część pisemna 2 – 7 czerwca 2023 r.

HGT.02 Przygotowywanie i wydawanie dań. Technik żywienia i usług gastronomicznych IIIaTZ Szkoła Branżowa Kucharz

HGT.03 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie. Technik hotelarstwa IIIaTZ

HAN.01 Prowadzenie sprzedaży. Szkoła Branżowa Sprzedawca

Część praktyczna

model „d” 1 czerwca 2023 r. (dzień wolny dla grupy)

HGT.03 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi

hotelarskie. Technik hotelarstwa IIIaTZ

model „w”1 – 18 czerwca 2023 r. ( dzień wolny dla grupy)

HGT .02 Przygotowywanie i wydawanie dań. Technik żywienia i usług gastronomicznych IIIaTZ

32. Zakończenie roku szkolnego

 

Wystawienie przewidywanych ocen końcowych: 30.05.2023 r. Zebrania z rodzicami 31.05.2023 r.

Wystawienie ocen–16.06. 2023 r.

33. Zebranie RP

 

Klasyfikacja uczniów wszystkich klas: 20.06.2023 r.

 

34. Egzaminy klasyfikacyjne

 

20-21.06.22

 

35. Dni wolne od zajęć dydaktyczno –wychowawczych ustalone przez dyrektora szkoły

 

31.10.2022r., 02.11.2022r.,

02.05.2023r., 09.06.2023r.

Festiwal Nauki i Zawodu (dzień wg ustaleń na RP),

20, 21, 22.06.2023r.

36. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno.-wychowawczych.

 

23 czerwca 2023

 

37. Zebranie RP – Rada analityczna

 

23/27 czerwca 2023

 

38. Ferie letnie

 

24 czerwca – 31 sierpnia 2023r.

 

39. Egzaminy poprawkowe maturalne

Egzaminy poprawkowe

 

21- ustne i 22 sierpień- pisemne/ 2023

21-22.08.2023