Biuletyn Informacji Publicznej Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Trzciance
Telefon 67 216 32 87 Email sekretariat@zstrzcianka.pl WCAG

Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023
(bez uwzględniania dodatkowych uroczystości i imprez szkolnych)

 

1 Rozpoczęcie roku szkolnego 04.09.2023r.,godz.9:00
2. Integracja klas pierwszych Wrzesień 2023
3. Integracja klas pierwszych BSI Wrzesień 2023
4. Termin składania deklaracji na sesję ZIMA 2024
egzamin zawodowy.
Termin składania deklaracji maturalnych
Do 15.09.2023 r.

 

Do 30.09.2023

5. Zebranie Rodziców 20.09.2023r. 17:00
6. Dzień Edukacji Narodowej 13 października 2024r. (piątek)–uroczysty apel
7. Sprzątanie świata wrzesień 2023 r.
8. Wszystkich Świętych 01.11.2023r.

 

9. Zebranie Rodziców 08.11.2023r. g. 17:00
11. Narodowe Święto Niepodległości (11 listopada) 8 listopad 2023r.-uroczysty apel
11. Turniej mikołajkowy 06.12.2023r.( środa )-godz.12:00
12. Powiatowy Konkurs Kolęd XII 2023 r.
13. Dzień Patrona XII 2023r.
14. Zakończenie I półrocza Wystawienie ocen przewidywanych do 13.12.23r. .

Zebranie Rodziców – informacja o przewidywanych ocenach
13.12.23 r. godz. 17:00

 

Wystawienie ocen na I półrocze 02.01.24 r.

 

Zebranie rodziców podsumowanie półrocze
03.01.24 godz. 17:00

 

15. Zebranie Rodziców 13.12.2023r. 
16. Świąteczne spotkania w klasach/apel 22.12.2023r.–godz.12:00 – apel skrócone lekcje
17. Zimowa przerwa świąteczna 23–31grudnia2023r.
18. Egzamin z kwalifikacji-etap pisemny i etap praktyczny sesja 1–.ZIMA 2024) Część pisemna
egzamin elektroniczny 10.01HGT.06  Realizacja usług w recepcji – Technik Hotelarstwa kl. Vb T

CHM.05 Ocena stanu środowiska, planowanie i realizacja zadań w ochronie środowiska – Technik Ochrony Środowiska kl. Vb THGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych Technik żywienia i usług gastronomicznych kl. Vc T.

 

19. Część praktyczna model „d”
9.01. 2024 r.,HGT.06  Realizacja usług w recepcji – Technik Hotelarstwa kl. Vb T

CHM.05 Ocena stanu środowiska, planowanie i realizacja zadań w ochronie środowiska – Technik Ochrony Środowiska kl. Vb T

HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych Technik żywienia i usług gastronomicznych kl. Vc T

 

Dzień wolny od zajęć dla uczniów klasy Vb T i Vc T

20. Termin składania deklaracji na sesję 2024 LATO
egzamin zawodowy
termin składania ostatecznych deklaracji egzamin maturalny
do 7 lutego 2024 r

 

 

W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu zawodowego przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji 2024 ZIMA – termin do 4 kwietnia 2024 r

21. Ferie zimowe: 12 luty – 25 luty 2024 r.
22. ERASMUS 04/2024 r.
23. Dzień Języków 21 marca 2024r.
24. Wiosenna przerwa świąteczna 28 marca – 2 kwietnia 2024 r.
25. Zakończenie roku szkolnego klas Vb i Vc technikum Wystawienie ocen przewidywanych 03.04.2024r. klasy 5bT i 5cT

Wystawienie ocen w klasie 5bT i 5cT– 22.04.2024r.

26. Zebranie Rodziców 3.04.04.2024r.
27. Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych  26.04.2024r. (piątek) godz.13:00
28. Święto Narodowe Trzeciego Maja 29.04.2024- uroczystość szkolna
29. Praktyki zawodowe (Tech. Żywienia i usług gastronomicznych i Tech. Hotelarstwa IV klasa, oraz Tech. Logistyk i Tech. Hotelarstwa III Klasy)  

29.04.2024-24.05.2024 r.,

IV a T

III a T

 

30. Egzamin maturalny:  

Zgodnie z harmonogramem

 

 

31. Egzamin z kwalifikacji-etap pisemny i etap praktyczny–sesja 2.(LATO 2024) Część pisemna- egzamin elektroniczny   04.06.24 r. 

Spl.01 Obsługa Magazynów – Technik Logistyk kl. IIIa
HGT.03 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelowe – Technik Hotelarstwa  

 

HAN.01 Szkoła Branżowa :Sprzedawca
HGT.02 Szkoła Branżowa: Kucharz
Część praktyczna 03.06.24 r.- dokumentacja

Spl.01 Obsługa Magazynów – Technik Logistyk kl. IIIa T –

HGT.03 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelowe – Technik Hotelarstwa  ” kl.III aT
(dzień wolny dla III T)
Część praktyczna- wykonanie – termin zostanie ustalony

HAN.01 Szkoła Branżowa: Sprzedawca  –  model ,,w”
HGT.02 Szkoła Branżowa: Kucharz–  model ,,w”
(dzień wolny uczniów)

 

32. Zakończenie roku szkolnego Wystawienie przewidywanych ocen końcowych: 04.06.2024r. Zebrania z rodzicami 05.06.2024 r.

Wystawienie ocen–17.06.2024r.

33. Egzaminy klasyfikacyjne 19- 20.06.2024 r.
34. Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych ustalone przez dyrektora szkoły 02.05.2024 r.,
7,8,9 maja 2024 r. ( matury)31.05.24 r.
2.11, 3.11
6.05.

19.06.2024 r.

20.06.2024 r.

35. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych. 21 czerwca 2024
36. Ferie letnie 22 czerwca-31sierpnia2024r.
37. Egzaminy poprawkowe maturalne Wg. harmonogramu
38. Egzaminy poprawkowe 26-30.08.24