Biuletyn Informacji Publicznej Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Trzciance
Telefon 67 216 32 87 Email sekretariat@zstrzcianka.pl WCAG

Pokaz umiejętności uczniowskich w zawodzie piekarz

Od 15 lat co roku organizowany jest Pokaz Umiejętności Uczniowskich w Zawodzie Piekarz, przez Wiesławę i Janusza Dudków, właścicieli Piekarni ROGALIK oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Henryka Sienkiewicza w Trzciance.

Piekarnia organizuje wraz ze szkołą pokazy piekarnicze, aby zaciekawić zawodem nowe osoby. Pokazy organizowane są co roku na wiosnę. Biorą w nich udział nie tylko uczniowie i ich mistrzowie z piekarni „ROGALIK”, ale także zaproszeni piekarze z całej Wielkopolski. Impreza ma charakter współzawodnictwa, jednak przede wszystkim liczy się podnoszenie umiejętności i dzielenie się doświadczeniem.

Warsztaty podnoszą rangę zawodu. Dają też możliwość nawiązania współpracy i wymiany doświadczeń między uczniami, szkołami i zakładami. Stanowią ponadto przygotowanie do egzaminu zawodowego. Uczniowie prezentują podczas nich umiejętności nabyte w trakcie praktycznej nauki zawodu. Umiejętności te dotyczą zarówno wyrobów tradycyjnych, jak i wykonania eksponatu artystycznego (wystawienniczego). Stworzenie tego ostatniego polega na uformowaniu ze specjalnie przygotowanego ciasta chleba okolicznościowego, świątecznego, weselnego (kształt dowolny). Wszystkie elementy w eksponacie muszą być jadalne. Każdy element musi być wykonany podczas pokazu.

Sukcesem organizatorów jest rosnąca liczba uczniów kształcących się w zawodzie piekarz – możliwe, że to efekt wspólnego zaangażowania Piekarni ROGALIK W. i J. Dudków oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. H. Sienkiewicza w Trzciance.

Koordynatorem projektu jest pani Anna Nitschke, kierownik szkolenia praktycznego