Biuletyn Informacji Publicznej Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Trzciance
Telefon 67 216 32 87 Email sekretariat@zstrzcianka.pl WCAG

Projekty

Erasmus+

Erasmus+

staże zagraniczne, wyjazdy

Czas zawodowców

Czas zawodowców BIS

rozwijanie kompetencji zawodowych

Cyfrowa Szkoła Wielkopolska 2000

Cyfrowa szkoła wielkopolska 2020

rozwój infrastruktury, umiejętności cyfrowych

Smolarnia Hotel & Restauracja

Praktyka czyni mistrza

płatne staże zawodowe w Hotelu Smolarnia

TECHNIKUM wielu możliwości

Głównym celem projektu jest nabycie kompetencji/kwalifikacji zawodowych dostosowanych do regionalnego rynku pracy woj. wielkopolskiego przez min. 60% uczniów (40 kobiet i 8 mężczyzn) oraz 80% nauczycieli (4 kobiety i 1 mężczyznę) z Technikum w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Trzciance w okresie od 01.06.2022 do 30.06.2023 r. poprzez realizację kursów, staży i wyjazdów zaw. oraz doposażenie 4 pracowni.