Biuletyn Informacji Publicznej Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Trzciance
Telefon 67 216 32 87 Email sekretariat@zstrzcianka.pl WCAG

TECHNIKUM wielu możliwości

Tytuł i nr projektu: Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Trzciance – TECHNIKUM wielu możliwości !, RPWP.08.03.01-30-0048/21

Okres realizacji: od 01-06-2022r. do 30.06.2023r.

Partner Wiodący: Marek Leśniak Centrum Szkoleniowe Masterlang

Partner: Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Trzciance / Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Wartość całkowita projektu: 499 893,75 zł

Kwota dofinasowania: 449 203,75 zł

Krótki opis: Głównym celem projektu jest nabycie kompetencji/kwalifikacji zawodowych dostosowanych do regionalnego rynku pracy woj. wielkopolskiego przez min. 60% uczniów (40 kobiet i 8 mężczyzn) oraz 80% nauczycieli (4 kobiety i 1 mężczyznę) z Technikum w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Trzciance w okresie od 01.06.2022 do 30.06.2023 r. poprzez realizację kursów, staży i wyjazdów zaw. oraz doposażenie 4 pracowni. Grupę docelową stanowi 80 uczniów (w tym 66 kobiet i 14 mężczyzn) kształcących się na kierunkach: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik ochrony środowiska, technik logistyk, a także 6 nauczycieli (5 kobiet 1 mężczyzna) kształcenia zawodowego uczących na ww. kierunkach kształcenia w szkole. Uczniowie zostaną objęci wsparciem w postaci staży zawodowych, wyjazdów oraz kursów zawodowych realizowanych we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkoły. Z kolei nauczyciele wezmą udział w następujących kursach specjalistycznych w projekcie: Świadome zarządzanie profilami w social mediach, Kurs ADR – podstawowy przewozu towarów niebezpiecznych, Certyfikowany specjalista ds. ochrony środowiska, AutoCAD Plant 3D, Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego, Manager gastronomii, Miksokologia molekularna, Kurs barmański. W ramach projektu doposażone zostaną również pracownie dla 4 zawodów: technik hotelarstwa, żywienia i usług gastronomicznych, ochrony środowiska, logistyk, co wraz z przeszkoleniem kadry szkolnej (oraz uzyskaniem przez min. 5 nauczycieli nowych kwalifikacji zaw.) zapewni trwałość projektu.

 

Harmonogram wsparcia projektu – Luty 2023r.

Harmonogram wsparcia projektu – Marzec 2023r.

Harmonogram wsparcia projektu – Styczeń 2023r.