Biuletyn Informacji Publicznej Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Trzciance
Telefon 67 216 32 87 Email sekretariat@zstrzcianka.pl WCAG

Plan lekcji

PLAN LEKCJI W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

(ważny od dnia: 27-05-2024 r.)

1a T

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j.polski SM 30 wf-1/3 #W2d SG2 wf-1/3 #W2d SG2 godz. z wych MI 39 wf-1/3 #W2d 51`
2 8:50- 9:35 Org prac mag-1/3 #OP1 24
Moch1pJ1-2/3 SR 43
geografia MI 39 religia KL 46 zaj.prak.log-1/3 #PM1 24
Moch1pJ3-2/3 BK 41
chemia GN 30
3 9:45-10:30 Org prac mag-1/3 #OP1 24
Moch1pJ1-2/3 SR 43
matematyka MK 23 historia RR 35 zaj.prak.log-1/3 #PM1 24
Moch1pJ5-2/3 BK 41
r_angielski-1/3 #JA1 40
r_geografia-2/3 MI 39
4 10:45-11:30 historia RR 35 e_dla_bezp SO 48 j.angielski-1/2  48
j.angielski-2/2 #JA6 24
fizyka BK 41 j.angielski-1/2  27
j.angielski-2/2 #JA6 49
5 11:40-12:25 matematyka MK 23 informatyka-1/2 BK 60
j.niemiecki-2/2 #JN1 39
podst.log-1/3 #PL1 24
M1ochp J6-2/3 aM 30
j.niemiecki-1/2 AN 49
informatyka-2/2 #IN1 60
j.niemiecki-1/2 AN 49
j.niemiecki-2/2 #JN1 39
6 12:35-13:20 filozofia HW 40 j.polski SM 30 podst.log-1/3 #PL1 24
OMZ-2/3 aM 30
j.polski SM 30 zaj.prak.log-1/3 #PM1 24
Moch1pj1prak-2/3 SR 43
7 13:25-14:10 fizyka BK 41 religia KL 46 podst.log-1/3 #PL1 24
OMZprakt-2/3 aM 30
wf-3/3 #W2c SG1 zaj.prak.log-1/3 #PM1 24
Moch1pJ4prak-2/3 SR 43
8 14:15-15:00 Moch1pJ4prak-2/3 SR 43
wf-3/3 #W2c SG1
Moch1pJ4prak-2/3 SR 43
wf-3/3 #W2c SG1
bihp+log-1/3 #BH1 41
Moch1pJ2-2/3  35
hi i ter RR 35 zaj.prak.log-1/3 #PM1 24
Moch1pJ4prak-2/3 SR 43

1b T

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 biologia SR 43 wf-1/2 #W2d SG2 wf-1/2 #W2d SG2 chemia GN 43 wf-1/2 #W2d 51`
2 8:50- 9:35 religia KL 46 historia KR 30 hi i ter KR 50 j.niemiecki-1/2 MI 39
j.angielski-2/2  30
r_angielski-1/2 MR 40
j.niemiecki-2/2 AN 49
3 9:45-10:30 j.polski HW 40 e_dla_bezp SO 48 j.polski HW 40 matematyka MK 23 MH2PJ2 KA 53
4 10:45-11:30 fizyka BK 41 j.polski HW 40 wf-2/2  SG3 MH1pJ3prakt aM 46 MH2PJ2 KA 53
5 11:40-12:25 MH1pJ1prakt BK 41 wf-2/2  SG3 filozofia HW 40 MH1PJ3 aM 46 MH2pJ3prakt MR 48
6 12:35-13:20 MH1pJ1t BK 41 MH2pJ1prakt KA 53 godz. z wych  49 informatyka-1/2 BK 60
j.niemiecki-2/2 AN 27
religia KL 46
7 13:25-14:10 matematyka MK 23 MH2pJ2prakt KA 53 geografia  35 wf-2/2  SG3 j.niemiecki-1/2 MI 39
r_angielski-2/2  48
8 14:15-15:00 historia KR 51` MH2pJ2prakt KA 53 j.angielski-1/2 MR 24
j.angielski-2/2  49
MH1pJ2 GG 50 j.angielski-1/2 MR 49
informatyka-2/2 BK 60

1c T

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 wf-1/3 DW SG1 fizyka BK 41 religia KL 46 wf-1/3 DW SG1 wf-1/3 DW SG1
2 8:50- 9:35 MŻ2pJ3-1/3 GG 50
Org prac mag-2/3 #OP1 24
e_dla_bezp SO 48 wf-3/3 #W3c SG1 MŻ1pJ2-1/3 aM 46
zaj.prak.log-2/3 #PM1 24
historia RR 35
3 9:45-10:30 MŻ2pJ1-1/3 GG 50
Org prac mag-2/3 #OP1 24
historia RR 35 j.polski SM 30 MŻ1pJ2prakt-1/3 aM 46
zaj.prak.log-2/3 #PM1 24
r_angielski-1/2  27
r_angielski-2/2 #JA1 40
4 10:45-11:30 chemia GN 48 matematyka MK 23 j.niemiecki-1/2 AN 49
j.angielski-2/2 #JA6 24
godz. z wych DW SG1 j.niemiecki-1/2 AN 48
j.angielski-2/2 #JA6 49
5 11:40-12:25 hi i ter RR 35 j.angielski-1/2  49
j.niemiecki-2/2 #JN1 39
MŻ3pJ2prakt-1/3 KU 63
podst.log-2/3 #PL1 24
j.angielski-1/2  30
informatyka-2/2 #IN1 60
informatyka-1/2 BK 60
j.niemiecki-2/2 #JN1 39
6 12:35-13:20 j.polski SM 30 filozofia HW 40 MŻ3pJ1-1/3 KU 63
podst.log-2/3 #PL1 24
geografia  48 MŻ1pJ1-1/3 BK 41
zaj.prak.log-2/3 #PM1 24
7 13:25-14:10 wf-3/3 #W3c SG1 wf-3/3 #W3c SG1 MŻ3pJ2-1/3 KU 63
podst.log-2/3 #PL1 24
j.polski SM 30 MŻ1pJ1prak-1/3 BK 41
zaj.prak.log-2/3 #PM1 24
8 14:15-15:00 matematyka MK 23 religia KL 46 MŻ3pJ1prakt-1/3 KU 63
bihp+log-2/3 #BH1 41
biologia KF 43 MŻ2pJ1prakt-1/3 GG 50
zaj.prak.log-2/3 #PM1 24

1a BR

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 fizyka GN 48 matematyka GN 27 j.polski HW 40
2 8:50- 9:35 j.angielski-1/3  51`
j.niemiecki-2/3 #JN4 39
hi i ter RR 35 godz. z wych GN 27
3 9:45-10:30 historia RR 35 j.polski HW 40 matematyka GN 27
4 10:45-11:30 wf-3/3 DW SG1 j.angielski-1/3  51`
j.niemiecki-2/3 #JN4 39
wf-1/3 #W4d SG2
5 11:40-12:25 wf-1/3 #W4d SG2 wf-1/3 #W4d SG2 e_dla_bezp SO 48
6 12:35-13:20 geografia MI 39 wf-3/3 DW SG1 wf-3/3 DW SG1
7 13:25-14:10 bizn.i zarz. SR 43 bizn.i zarz. SR 43 religia-1/3 #R7 46
8 14:15-15:00 informatyka-2/2 BK 60 informatyka-1/2 BK 60 religia-1/3 #R7 46

1b BR

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 informatyka-2/2 #IN3 60 hi i ter KR 30 j.polski SM 30
2 8:50- 9:35 j.angielski-1/3  49
j.niemiecki-2/3 #JN4 39
wf-1/3  SG3
wf-3/3 DW SG1
matematyka SO 48
3 9:45-10:30 religia KL 46 geografia MI 39 godz. z wych SO 48
4 10:45-11:30 bizn.i zarz. SR 43 j.angielski-1/3  49
j.niemiecki-2/3 #JN4 39
biologia KF 23
5 11:40-12:25 historia KR 51` matematyka SO 48 wf-1/3  SG3
wf-3/3 DW SG1
6 12:35-13:20 wf-1/3  SG3
wf-3/3 DW SG1
religia KL 46 bizn.i zarz. SR 43
7 13:25-14:10 j.polski SM 30 e_dla_bezp SO 48 informatyka-1/2 BK 60

1c BR

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j.angielski-1/2  51`
informatyka-2/2 #IN3 60
j.angielski-1/2  51`
j.angielski-2/2 MR 24
2 8:50- 9:35 j.polski SM 30 informatyka-1/2 BK 60
j.angielski-2/2 MR 24
3 9:45-10:30 matematyka GN 48 historia KR 30 bizn.i zarz. SR 43
4 10:45-11:30 hi i ter KR 51` matematyka GN 27 wf-1/3 #W4d SG2
wf-3/3 DW SG1
5 11:40-12:25 wf-1/3 #W4d SG2
wf-3/3 DW SG1
wf-1/3 #W4d SG2
wf-3/3 DW SG1
biologia KF 23
6 12:35-13:20 bizn.i zarz. SR 43 e_dla_bezp SO 48 geografia  35
7 13:25-14:10 j.polski SM 30 religia-1/3 #R7 46
8 14:15-15:00 godz. z wych SM 30 religia-1/3 #R7 46

2a T

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 MH4PJ1 KA 53 historia RR 35 chemia GN 27 matematyka MK 23 matematyka MK 23
2 8:50- 9:35 MH4PJ1 KA 53 religia KL 46 MH4pJ3  49 j.angielski  49 MH3PJ1prakt GG 50
3 9:45-10:30 MH4PJ2 KA 53 chemia GN 27 hi i ter KR 50 pod.przed SO 48 MH3PJ1 GG 50
4 10:45-11:30 wf-1/1 RA SG2 fizyka BK 41 fizyka BK 41 j.polski HW 40 MH5PJ2prakt GG 50
5 11:40-12:25 j.niemiecki MI 39 j.angielski  51` wf-1/1 RA SG2 godz. z wych KA 53 historia RR 35
6 12:35-13:20 r_angielski  49 MH3PJ1 GG 50 MH4PJ1prakt KA 53 religia KL 46 j.polski HW 40
7 13:25-14:10 j.polski HW 40 MH5PJ2 GG 50 MH4PJ1prakt KA 53 wf-1/1 RA 51`
8 14:15-15:00 j.niemiecki MI 39 MH5PJ2 GG 50 MH4PJ2 KA 53 informatyka KA 60

2b T

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j.polski HW 40 j.polski HW 40 hi i ter KR 50 fizyka BK 41 zaj.prak.log ML 24
2 8:50- 9:35 chemia GN 48 chemia GN 27 wf-1/3  SG3
wf-3/3 #W3c SG1
matematyka FN 27 zaj.prak.log ML 24
3 9:45-10:30 matematyka FN 27 fizyka BK 41 j.angielski-1/2 #JA4 51`
j.angielski-2/2 MR 24
j.niemiecki-1/2 #JN3 39
j.niemiecki-2/2 AN 49
zaj.prak.log ML 24
4 10:45-11:30 Org prac mag ML 24 historia KR 30 j.polski HW 40 zaj.prak.log ML 24 zaj.prak.log ML 24
5 11:40-12:25 Org prac mag ML 24 godz. z wych KR 30 j.niemiecki-1/2 #JN3 39
j.niemiecki-2/2 AN 49
zaj.prak.log ML 24 historia KR 41
6 12:35-13:20 Org prac mag ML 24 informatyka BK 60 pod.przed SO 48 zaj.prak.log ML 24 j.angielski-1/2 #JA4 51`
j.angielski-2/2 MR 48
7 13:25-14:10 wf-1/3  SG3
wf-3/3 #W3c SG1
wf-1/3  SG3
wf-3/3 #W3c SG1
Org prac mag ML 51` zaj.prak.log ML 24 r_angielski-1/2 #JA5 51`
r_angielski-2/2 MR 49
8 14:15-15:00 Org prac mag ML 51` mat w log TO 23
9 15:05-15:50 religia-1/3 #R6 46 religia-1/3 #R6 46

2c T

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 MŻ4pJ3-1/3 GG 50
M2ochpJ2-2/3 SR 43
MŻ4pJ1-1/3 KU 63
M2ochpJ5-2/3 SR 43
matematyka FN 27 Mż4pJ2prakt-1/3 KU 63
M2ochpJ3-2/3 SR 43
2 8:50- 9:35 fizyka BK 41 Mż4pJ3prakt-1/3 GG 50
M2ochpJ2-2/3 SR 43
MŻ4pJ5-1/3 KU 63
M2ochpJ6-2/3 SR 43
wf-1/3 RA SG2 MŻ4pJ4-1/3 KU 63
M2ochpJ1prak-2/3 SR 43
3 9:45-10:30 wf-1/3 RA SG2 Mż4pJ8prakt-1/3 GG 50
M2ochpJ4-2/3 SR 43
j.angielski-1/2 #JA4 51`
j.niemiecki-2/2 AN 49
j.niemiecki-1/2 #JN3 39
j.angielski-2/2  30
Mż4pJ1prak-1/3 KU 63
M2ochpJ7prak-2/3 SR 43
4 10:45-11:30 matematyka FN 27 Mż4pJ8prakt-1/3 GG 50
M2ochpJ4-2/3 SR 43
historia KR 50 chemia GN 43 Mż4pJ5prakt-1/3 KU 63
M2ochpJ5prak-2/3 SR 43
5 11:40-12:25 j.polski HW 40 MŻ4pJ2-1/3 KU 63
M2ochpJ6prak-2/3 SR 43
j.niemiecki-1/2 #JN3 39
j.angielski-2/2  27
MŻ4pJ6-1/3 KU 41
M2ochpJ3-2/3 SR 43
j.polski HW 40
6 12:35-13:20 historia KR 51` wf-1/3 RA SG2 fizyka BK 41 MŻ4pJ4-1/3 KU 41
M2ochpJ1-2/3 SR 43
j.angielski-1/2 #JA4 51`
j.niemiecki-2/2 AN 49
7 13:25-14:10 hi i ter KR 51` informatyka BK 60 j.polski HW 40 wf-3/3 #W2c SG1 r_angielski-1/3 #JA5 51`
r_geografia-2/3  27
8 14:15-15:00 wf-3/3 #W2c SG1 wf-3/3 #W2c SG1 pod.przed SO 48 geografia  48 godz. z wych  27
9 15:05-15:50 religia-1/3 #R6 46 religia-1/3 #R6 46

2a BR

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 matematyka SO 48 matematyka SO 48
2 8:50- 9:35 biologia KF 35 wf-1/3 #W3d SG2
wf-3/3 #W5c SG1
3 9:45-10:30 godz. z wych RA 27 historia KR 41
4 10:45-11:30 j.niemiecki-1/3 MI 39
j.angielski-2/3  51`
j.niemiecki-1/3 MI 39
j.angielski-2/3  51`
5 11:40-12:25 wf-1/3 #W3d SG2
wf-3/3 #W5c SG1
geografia  27
6 12:35-13:20 wf-1/3 #W3d SG2
wf-3/3 #W5c SG1
j.polski SM 30
7 13:25-14:10 religia KL 46 religia KL 46
8 14:15-15:00 j.polski SM 30

2b BR

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j.angielski  49
2 8:50- 9:35 matematyka SO 48 wf-1/4 #W3d SG2
wf-4/4 #W6c SG3
3 9:45-10:30 j.polski HW 40 matematyka SO 48
4 10:45-11:30 biologia KF 35 j.polski HW 40
5 11:40-12:25 wf-1/4 #W3d SG2
wf-4/4 #W6c SG3
j.angielski  51`
6 12:35-13:20 wf-1/4 #W3d SG2
wf-4/4 #W6c SG3
geografia  27
7 13:25-14:10 godz. z wych RR 35 historia RR 35
8 14:15-15:00 religia-1/4 #RE3 46 religia-1/4 #RE3 46

2c BR

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 biologia KF 35
2 8:50- 9:35 j.polski HW 40 wf-1/4 #W3d SG2
wf-3/4 #W5c SG1
wf-4/4 #W6c SG3
3 9:45-10:30 j.angielski  51` j.angielski  51`
4 10:45-11:30 matematyka MK 23 matematyka MK 23
5 11:40-12:25 wf-1/4 #W3d SG2
wf-3/4 #W5c SG1
wf-4/4 #W6c SG3
godz. z wych MK 23
6 12:35-13:20 wf-1/4 #W3d SG2
wf-3/4 #W5c SG1
wf-4/4 #W6c SG3
historia RR 35
7 13:25-14:10 geografia  48 j.polski HW 40
8 14:15-15:00 religia-1/4 #RE3 46 religia-1/4 #RE3 46

3a T

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 r_angielski  49 wf-1/3  SG3
wf-3/3 #W1c SG1
wf-1/3  SG3
wf-3/3 #W1c SG1
tran w log-1/3 TO 63 j.ang log-1/3 MR 27
2 8:50- 9:35 historia RR 35 zaj.prak.log-1/3 ML 24
MH6PJ3-2/3 KA 53
godz. z wych  39 tran w log-1/3 TO 63
MH5pJ3-2/3 GG 50
matematyka MK 23
3 9:45-10:30 geografia MI 39 zaj.prak.log-1/3 ML 24
MH6PJ3prakt-2/3 KA 53
informatyka BK 60 tran w log-1/3 TO 63
MH5PJ1-2/3 GG 50
chemia GN 30
4 10:45-11:30 j.niemiecki MI 39 zaj.prak.log-1/3 ML 24
MH3pJ2-2/3 KA 53
j.polski SM 30 Obsługa k ik-1/3 TO 63
MH5PJ1pra-2/3 GG 50
historia RR 35
5 11:40-12:25 j.polski SM 30 zaj.prak.log-1/3 ML 24
MH3pJ2-2/3 KA 53
biologia SR 43 Obsługa k ik-1/3 TO 63
MH5pJ3prakt-2/3 GG 50
j.angielski  24
6 12:35-13:20 matematyka MK 23 j.angielski  49 r_angielski  27 mat w log-1/3 TO 23
MH3pJ3prakt-2/3  49
geografia MI 39
7 13:25-14:10 zaj.prak.log-1/3 ML 24
MH5pJ4-2/3  49
j.niemiecki MI 39 pod.przed SO 48 mat w log-1/3 TO 23
MH5pJ4prak-2/3  49
j.polski SM 30
8 14:15-15:00 zaj.prak.log-1/3 ML 24
MHP3J3-2/3  49
matematyka MK 23 wf-3/3 #W1c SG1

wf-1/3  SG3

 

3a BR

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 religia-1/3 #RE1 46 wos RR 35
2 8:50- 9:35 j.polski HW 40 biologia KF 41
3 9:45-10:30 wf-1/3  SG3
wf-3/3 #W4c SG1
wf-1/3  SG3
wf-3/3 #W4c SG1
4 10:45-11:30 wf-1/3  SG3
wf-3/3 #W4c SG1
j.niemiecki-1/3 MI 39
j.angielski-2/3  51`
5 11:40-12:25 godz. z wych GG 50 WKPS LO 35
6 12:35-13:20 geografia MI 39 matematyka MK 23
7 13:25-14:10 historia KR 27 WKPS LO 27
8 14:15-15:00 WKPS LO 41 j.polski HW 40

3b BR

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 religia-1/4 #RE1 46 biologia KF 41
2 8:50- 9:35 godz. z wych BK 41 historia RR 35
3 9:45-10:30 wf-3/4 #W4c SG1
wf-4/4 RA SG2
wf-3/4 #W4c SG1
wf-4/4 RA SG2
4 10:45-11:30 wf-3/4 #W4c SG1
wf-4/4 RA SG2
wos RR 35
5 11:40-12:25 j.polski HW 40 j.angielski  51`
6 12:35-13:20 WKPS LO 41 j.polski HW 40
7 13:25-14:10 WKPS LO 41 matematyka MK 23
8 14:15-15:00 geografia MI 39 WKPS LO 27

4a T

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 religia-1/3 #R5 46 wf-3/3 #W1c SG1 wf-3/3 #W1c SG1 j.polski HW 40 wf-1/3 #W1d SG3
2 8:50- 9:35 j.polski HW 40 MH6pJ5-1/3  49
MŻ11t-2/3 LG 47
j.polski HW 40 matematyka MK 23 r_angielski  27
3 9:45-10:30 j.angielski  49 MN6pJ5prak-1/3  49
MŻ11t-2/3 LG 47
r_angielski  39 chemia GN 43 j.niemiecki AN 49
4 10:45-11:30 matematyka MK 23 wos RR 35 chemia GN 27 j.angielski  30 historia KR 41
5 11:40-12:25 MH6PJ1-1/3 KA 53
MŻ11prakt-2/3 LG 47
matematyka MK 23 MH7pJ3-1/3 GG 50
MŻ9pJ1prak-2/3 LG 47
godz. z wych HW 40 MH6PJ2prakt-1/3 KA 53
MŻ8pJ1prak-2/3 GG 50
6 12:35-13:20 MH6PJ1-1/3 KA 53
MŻ11prakt-2/3 LG 47
biologia SR 43 MH7pJ3-1/3 GG 50
MŻ9pJ1-2/3 LG 47
MH6PJ2-1/3 KA 53
MŻ8pJ1-2/3 GG 50
MH6PJ4prakt-1/3 KA 53
MŻ7pJ1-2/3 GG 50
7 13:25-14:10 geografia MI 39 j.angielski  49 MH7pJ3prakt-1/3 GG 50
MŻ9pJ1-2/3 LG 47
MH7pJ1-1/3 KA 53
MŻ8pJ1-2/3 GG 50
MH7pJ1 prak-1/3 KA 53
MŻ7pJ1prak-2/3 GG 50
8 14:15-15:00 wf-1/3 #W1d SG3 wf-1/3 #W1d SG3 MŻ7pJ1-2/3 GG 50 wf-3/3 #W1c SG1 MH6pJ4-1/3 KA 53

5c T

5b T