Biuletyn Informacji Publicznej Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Trzciance
Telefon 67 216 32 87 Email sekretariat@zstrzcianka.pl WCAG

Plan lekcji

PLAN LEKCJI W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

(ważny od dnia: 11-09-2023 r.)

1a T

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j.polski SM 30 wf-1/3 #W2d SG2 wf-1/3 #W2d SG2 chemia GN 30 wf-1/3 #W2d SG2
2 8:50- 9:35 Moch1pJ4-2/3 SR 43
Org prac mag-3/3 #OP1 24
religia KL 46 religia KL 46 Moch1pJ5prak-2/3 BK 41
zaj.prak.log-3/3 #PM1 24
j.polski SM 30
3 9:45-10:30 Moch1pJ4prak-2/3 SR 43
Org prac mag-3/3 #OP1 24
geografia MI 39 fizyka BK 41 Moch1pJ5-2/3 BK 41
zaj.prak.log-3/3 #PM1 24
r_geografia-2/3 MI 39
r_angielski-3/3 #JA1 48
4 10:45-11:30 filozofia HW 40 e_dla_bezp SO 48 j.angielski-1/2  24
j.angielski-2/2 #JA6 40
historia RR 35 j.angielski-1/2  46
j.angielski-2/2 #JA6 48
5 11:40-12:25 matematyka MK 23 informatyka-1/2 BK 60
j.niemiecki-2/2 #JN1 39
OMZprakt-2/3 aM 30
podst.log-3/3 #PL1 24
j.niemiecki-1/2 AN 27
informatyka-2/2 #IN1 60
j.niemiecki-1/2 AN 27
j.niemiecki-2/2 #JN1 39
6 12:35-13:20 historia RR 35 j.polski SM 30 Moch1pJ6prak-2/3 aM 30
podst.log-3/3 #PL1 24
matematyka MK 23 Moch1pJ1-2/3 SR 43
zaj.prak.log-3/3 #PM1 24
7 13:25-14:10 fizyka BK 41 hi i ter RR 35 OMZ-2/3 aM 30
podst.log-3/3 #PL1 24
wf-3/3 #W2c SG1 Moch1pJ1-2/3 SR 43
zaj.prak.log-3/3 #PM1 24
8 14:15-15:00 wf-3/3 #W2c SG1 wf-3/3 #W2c SG1 Moch1pJ2-2/3  49
bihp+log-3/3 #BH1 41
godz. z wych MI 39 Moch1pj1prak-2/3 SR 43
zaj.prak.log-3/3 #PM1 24

1b T

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 biologia SR 43 wf-1/2 #W2d SG2 wf-1/2 #W2d SG2 MH1pJ2 GG 50 wf-1/2 #W2d SG2
2 8:50- 9:35 historia KR 49 e_dla_bezp SO 48 hi i ter KR 50 chemia GN 30 r_angielski-1/2 MR 48
j.niemiecki-2/2 AN 27
3 9:45-10:30 religia KL 46 historia KR 49 j.polski HW 40 matematyka MK 23 MH2PJ2 KA 53
4 10:45-11:30 fizyka BK 41 religia KL 46 wf-2/2  SG3 MH1pJ3prakt aM 46 MH2PJ2 KA 53
5 11:40-12:25 MH1pJ1prakt BK 41 wf-2/2  SG3 filozofia HW 40 MH1PJ3 aM 46 MH2pJ3prakt MR 48
6 12:35-13:20 MH1pJ1t BK 41 MH2pJ1prakt KA 53 godz. z wych  41 j.niemiecki-1/2 MI 39
j.niemiecki-2/2 AN 27
j.polski HW 40
7 13:25-14:10 matematyka MK 23 MH2pJ2prakt KA 53 geografia  49 wf-2/2  SG3 j.niemiecki-1/2 MI 39
r_angielski-2/2  27
8 14:15-15:00 j.polski HW 40 MH2pJ2prakt KA 53 j.angielski-1/2 MR 24
j.angielski-2/2  27
informatyka-1/2 BK 60
j.angielski-2/2  24
j.angielski-1/2 MR 48
informatyka-2/2 BK 60

1c T

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 wf-1/3 DW SG1 filozofia HW 40 j.polski SM 30 wf-1/3 DW SG1 wf-1/3 DW SG1
2 8:50- 9:35 Org prac mag-2/3 #OP1 24
MŻ2pJ1-3/3 GG 50
biologia KF 51` wf-3/3 #W3c SG1 zaj.prak.log-2/3 #PM1 24
MŻ1pJ2prakt-3/3 aM 46
matematyka MK 23
3 9:45-10:30 Org prac mag-2/3 #OP1 24
MŻ2pJ1prakt-3/3 GG 50
hi i ter RR 35 religia KL 46 zaj.prak.log-2/3 #PM1 24
MŻ1pJ2-3/3 aM 46
r_angielski-1/2  46
r_angielski-2/2 #JA1 48
4 10:45-11:30 chemia GN 35 fizyka BK 41 j.niemiecki-1/2 AN 49
j.angielski-2/2 #JA6 40
godz. z wych DW SG1 j.niemiecki-1/2 AN 27
j.angielski-2/2 #JA6 48
5 11:40-12:25 historia RR 35 j.angielski-1/2  27
j.niemiecki-2/2 #JN1 39
podst.log-2/3 #PL1 24
MŻ2pJ2-3/3 KU 63
j.angielski-1/2  48
informatyka-2/2 #IN1 60
informatyka-1/2 BK 60
j.niemiecki-2/2 #JN1 39
6 12:35-13:20 matematyka MK 23 religia KL 46 podst.log-2/3 #PL1 24
MŻ3pJ1-3/3 KU 63
geografia  40 zaj.prak.log-2/3 #PM1 24
MŻ1pJ1-3/3 BK 41
7 13:25-14:10 wf-3/3 #W3c SG1 wf-3/3 #W3c SG1 podst.log-2/3 #PL1 24
MŻ3pJ2-3/3 KU 63
j.polski SM 30 zaj.prak.log-2/3 #PM1 24
MŻ1pJ1prak-3/3 BK 41
8 14:15-15:00 e_dla_bezp SO 39 j.polski SM 30 bihp+log-2/3 #BH1 41
MŻ2pJ3-3/3 GG 50
historia RR 35 zaj.prak.log-2/3 #PM1 24
MŻ3pJ2prakt-3/3 KU 63

1a BR

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 geografia MI 39 matematyka GN 27 informatyka-1/2 BK 60
2 8:50- 9:35 j.angielski-1/3  51`
j.niemiecki-2/3 #JN4 39
fizyka GN 27 godz. z wych GN 27
3 9:45-10:30 j.polski HW 40 j.polski HW 40 matematyka GN 27
4 10:45-11:30 wf-3/3 DW SG1 j.angielski-1/3  51`
j.niemiecki-2/3 #JN4 39
wf-1/3 #W4d SG2
5 11:40-12:25 wf-1/3 #W4d SG2 wf-1/3 #W4d SG2 e_dla_bezp SO 48
6 12:35-13:20 religia KL 46 wf-3/3 DW SG1 wf-3/3 DW SG1
7 13:25-14:10 historia RR 35 bizn.i zarz. SO 48 religia KL 46
8 14:15-15:00 informatyka-2/2 BK 60 hi i ter RR 35 bizn.i zarz. SO 48

1b BR

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 informatyka-2/2 #IN3 60 biologia KF 51` religia KL 46
2 8:50- 9:35 j.angielski-1/3  48
j.niemiecki-2/3 #JN4 39
wf-1/3  SG3
wf-3/3 DW SG1
e_dla_bezp SO 48
3 9:45-10:30 geografia MI 39 bizn.i zarz. SO 48 j.polski SM 30
4 10:45-11:30 j.polski SM 30 j.angielski-1/3  30
j.niemiecki-2/3 #JN4 39
matematyka SO 48
5 11:40-12:25 historia KR 49 matematyka SO 48 wf-1/3  SG3
wf-3/3 DW SG1
6 12:35-13:20 wf-1/3  SG3
wf-3/3 DW SG1
hi i ter KR 49 informatyka-1/2 BK 60
7 13:25-14:10 bizn.i zarz. SO 39 religia KL 46
8 14:15-15:00 godz. z wych SO 48

1c BR

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j.angielski-1/2  51`
informatyka-2/2 #IN3 60
e_dla_bezp SO 48 j.angielski-1/2  51`
j.angielski-2/2 MR 23
2 8:50- 9:35 matematyka GN 35 historia KR 49 informatyka-1/2 BK 60
j.angielski-2/2 MR 23
3 9:45-10:30 hi i ter KR 49 biologia KF 51` bizn.i zarz. SO 48
4 10:45-11:30 religia KL 46 matematyka GN 27 wf-1/3 #W4d SG2
wf-3/3 DW SG1
5 11:40-12:25 wf-1/3 #W4d SG2
wf-3/3 DW SG1
wf-1/3 #W4d SG2
wf-3/3 DW SG1
religia KL 46
6 12:35-13:20 j.polski SM 30 bizn.i zarz. SO 48 geografia  49
7 13:25-14:10 godz. z wych SM 30 j.polski SM 30

2a T

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 MH4PJ1 KA 53 matematyka MK 23 chemia GN 27 pod.przed SO 48 chemia GN 41
2 8:50- 9:35 MH4PJ1 KA 53 j.niemiecki MI 39 MH4PJ2 KA 53 j.angielski  51` MH3PJ1prakt GG 50
3 9:45-10:30 MH4PJ2 KA 53 fizyka BK 41 hi i ter KR 50 wf-1/1 RA SG2 MH3PJ1 GG 50
4 10:45-11:30 wf-1/1 RA SG2 j.polski HW 40 fizyka BK 41 j.polski HW 40 MH5PJ2prakt GG 50
5 11:40-12:25 j.angielski  51` r_angielski  51` wf-1/1 RA SG2 historia RR 35 historia RR 35
6 12:35-13:20 MH4pJ3  51` MH3PJ1 GG 50 MH4PJ1prakt KA 53 religia KL 46 j.niemiecki MI 39
7 13:25-14:10 j.polski HW 40 MH5PJ2 GG 50 MH4PJ1prakt KA 53 matematyka MK 23
8 14:15-15:00 religia KL 46 MH5PJ2 GG 50 informatyka KA 60 godz. z wych KA 53

2b T

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 matematyka FN 27 informatyka-2/2 BK 60 j.polski HW 40 j.polski HW 40 zaj.prak.log ML 24
2 8:50- 9:35 fizyka BK 41 fizyka BK 41 wf-1/3  SG3
wf-3/3 #W3c SG1
matematyka FN 27 zaj.prak.log ML 24
3 9:45-10:30 chemia GN 35 chemia GN 27 j.angielski-1/2 #JA4 51`
j.angielski-2/2 MR 23
j.niemiecki-1/2 #JN3 39
j.niemiecki-2/2 AN 27
zaj.prak.log ML 24
4 10:45-11:30 Org prac mag ML 24 historia KR 49 religia KL 46 zaj.prak.log ML 24 zaj.prak.log ML 24
5 11:40-12:25 Org prac mag ML 24 religia KL 46 j.niemiecki-1/2 #JN3 39
j.niemiecki-2/2 AN 49
zaj.prak.log ML 24 historia KR 41
6 12:35-13:20 Org prac mag ML 24 j.polski HW 40 pod.przed SO 48 zaj.prak.log ML 24 j.angielski-1/2 #JA4 51`
j.angielski-2/2 MR 48
7 13:25-14:10 wf-1/3  SG3
wf-3/3 #W3c SG1
wf-1/3  SG3
wf-3/3 #W3c SG1
Org prac mag ML 35 zaj.prak.log ML 24 r_angielski-1/2 #JA5 51`
r_angielski-2/2 MR 48
8 14:15-15:00 hi i ter KR 49 godz. z wych KR 49 Org prac mag ML 35 mat w log TO 49
9 15:05-15:50 informatyka-1/3 #IN2 60

2c T

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 chemia GN 35 M2ochpJ2-2/3 SR 43
MŻ4pJ3-3/3 GG 50
M2ochpJ5-2/3 SR 43
MŻ4pJ1-3/3 KU 63
matematyka FN 27 M2ochpJ3-2/3 SR 43
MŻ4pJ4-3/3 KU 63
2 8:50- 9:35 matematyka FN 27 M2ochpJ2-2/3 SR 43
Mż4pJ3prakt-3/3 GG 50
M2ochpJ6-2/3 SR 43
MŻ4pJ2-3/3 KU 63
wf-1/3 RA SG2 M2ochpJ1prak-2/3 SR 43
Mż4pJ1prak-3/3 KU 63
3 9:45-10:30 wf-1/3 RA SG2 M2ochpJ4-2/3 SR 43
MŻ4pJ8-3/3 GG 50
j.angielski-1/2 #JA4 51`
j.niemiecki-2/2 AN 49
j.niemiecki-1/2 #JN3 39
j.angielski-2/2  48
M2ochpJ7prak-2/3 SR 43
Mż4pJ2prakt-3/3 KU 63
4 10:45-11:30 hi i ter KR 49 M2ochpJ4-2/3 SR 43
MŻ4pJ8-3/3 GG 50
historia KR 50 fizyka BK 41 M2ochpJ5prak-2/3 SR 43
Mż4pJ5prakt-3/3 KU 63
5 11:40-12:25 religia KL 46 M2ochpJ6prak-2/3 SR 43
MŻ4pJ5-3/3 KU 63
j.niemiecki-1/2 #JN3 39
j.angielski-2/2  27
M2ochpJ3-2/3 SR 43
MŻ4pJ4-3/3 KU 63
j.polski HW 40
6 12:35-13:20 pod.przed SO 39 wf-1/3 RA SG2 religia KL 46 M2ochpJ1-2/3 SR 43
MŻ4pJ6-3/3 KU 63
j.angielski-1/2 #JA4 51`
j.niemiecki-2/2 AN 27
7 13:25-14:10 historia KR 49 j.polski HW 40 fizyka BK 41 wf-3/3 #W2c SG1 r_geografia-2/3  49
r_angielski-3/3 #JA5 51`
8 14:15-15:00 wf-3/3 #W2c SG1 wf-3/3 #W2c SG1 j.polski HW 40 geografia  40 godz. z wych  49
9 15:05-15:50 informatyka-1/3 #IN2 60

2a BR

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 godz. z wych RA 41 matematyka SO 23
2 8:50- 9:35 matematyka SO 48 wf-1/3 #W3d SG2
wf-3/3 #W5c SG1
3 9:45-10:30 biologia KF 35 historia KR 41
4 10:45-11:30 j.niemiecki-1/3 MI 39
j.angielski-2/3  51`
j.niemiecki-1/3 MI 39
j.angielski-2/3  51`
5 11:40-12:25 wf-1/3 #W3d SG2
wf-3/3 #W5c SG1
geografia  49
6 12:35-13:20 wf-1/3 #W3d SG2
wf-3/3 #W5c SG1
j.polski SM 30
7 13:25-14:10 religia KL 46 religia KL 46
8 14:15-15:00 j.polski SM 30

2b BR

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 biologia KF 35
2 8:50- 9:35 j.polski HW 40 wf-1/4 #W3d SG2
wf-4/4 #W6c SG3
3 9:45-10:30 j.angielski  51` matematyka SO 23
4 10:45-11:30 matematyka SO 27 historia RR 35
5 11:40-12:25 wf-1/4 #W3d SG2
wf-4/4 #W6c SG3
j.angielski  51`
6 12:35-13:20 wf-1/4 #W3d SG2
wf-4/4 #W6c SG3
geografia  49
7 13:25-14:10 godz. z wych RR 35 j.polski HW 40
8 14:15-15:00 religia-1/4 #RE3 46 religia-1/4 #RE3 46

2c BR

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j.angielski  51`
2 8:50- 9:35 biologia KF 35 wf-1/4 #W3d SG2
wf-3/4 #W5c SG1
wf-4/4 #W6c SG3
3 9:45-10:30 j.polski HW 40 j.angielski  51`
4 10:45-11:30 matematyka MK 23 j.polski HW 40
5 11:40-12:25 wf-1/4 #W3d SG2
wf-3/4 #W5c SG1
wf-4/4 #W6c SG3
matematyka MK 23
6 12:35-13:20 wf-1/4 #W3d SG2
wf-3/4 #W5c SG1
wf-4/4 #W6c SG3
historia RR 35
7 13:25-14:10 geografia  40 godz. z wych MK 23
8 14:15-15:00 religia-1/4 #RE3 46 religia-1/4 #RE3 46

3a T

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 religia-1/3 #RE2 46 wf-1/3  SG3
wf-3/3 #W1c SG1
wf-1/3  SG3
wf-3/3 #W1c SG1
tran w log-2/3 TO 49 j.ang log-2/3 MR 48
2 8:50- 9:35 matematyka MK 23 zaj.prak.log-2/3 ML 24
MH6PJ3-3/3 KA 53
r_angielski  24 tran w log-2/3 TO 49
MH5PJ1pra-3/3 GG 50
chemia GN 41
3 9:45-10:30 informatyka BK 60 zaj.prak.log-2/3 ML 24
MH3pJ2-3/3 KA 53
geografia MI 39 Obsługa k ik-2/3 TO 49
MH5PJ1-3/3 GG 50
j.polski SM 30
4 10:45-11:30 j.niemiecki MI 39 zaj.prak.log-2/3 ML 24
MH3pJ2-3/3 KA 53
j.polski SM 30 Obsługa k ik-2/3 TO 49
MH5pJ3-3/3 GG 50
matematyka MK 23
5 11:40-12:25 j.polski SM 30 zaj.prak.log-2/3 ML 24
MH6PJ3prakt-3/3 KA 53
historia RR 35 Obsługa k ik-2/3 TO 49
MH5pJ3prakt-3/3 GG 50
j.angielski  46
6 12:35-13:20 r_angielski  48 j.angielski  27 matematyka MK 23 mat w log-2/3 TO 49
MH5pJ4prak-3/3  51`
godz. z wych  46
7 13:25-14:10 zaj.prak.log-2/3 ML 24
MH5pJ4-3/3  51`
j.niemiecki MI 39 pod.przed SO 48 mat w log-2/3 TO 49
MH3pJ3prakt-3/3  51`
historia RR 35
8 14:15-15:00 zaj.prak.log-2/3 ML 24
MHP3J3-3/3  51`
biologia SR 43 religia-1/3 #RE2 46 wf-1/3  SG3
wf-3/3 #W1c SG1
geografia MI 39

3a BR

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 WKPS LO 63 WKPS LO 24
2 8:50- 9:35 j.polski HW 40 biologia KF 39
3 9:45-10:30 wf-1/3  SG3
wf-3/3 #W4c SG1
wf-1/3  SG3
wf-3/3 #W4c SG1
4 10:45-11:30 wf-1/3  SG3
wf-3/3 #W4c SG1
j.niemiecki-1/3 MI 39
j.angielski-2/3  51`
5 11:40-12:25 godz. z wych GG 50 WKPS LO 23
6 12:35-13:20 geografia MI 39 wos RR 35
7 13:25-14:10 historia KR 49 j.polski HW 40
8 14:15-15:00 religia-1/3 #RE1 46 matematyka MK 23

3b BR

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 geografia MI 39 biologia KF 39
2 8:50- 9:35 WKPS LO 63 j.angielski  51`
3 9:45-10:30 wf-3/4 #W4c SG1
wf-4/4 RA SG2
wf-3/4 #W4c SG1
wf-4/4 RA SG2
4 10:45-11:30 wf-3/4 #W4c SG1
wf-4/4 RA SG2
wos RR 35
5 11:40-12:25 j.polski HW 40 godz. z wych BK 41
6 12:35-13:20 historia RR 35 j.polski HW 40
7 13:25-14:10 WKPS LO 23 matematyka MK 23
8 14:15-15:00 religia-1/4 #RE1 46 WKPS LO 63

4a T

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 religia-1/3 #RE2 46 wf-3/3 #W1c SG1 wf-3/3 #W1c SG1 geografia MI 39 wf-1/3 #W1d SG3
2 8:50- 9:35 j.polski HW 40 MŻ11t-2/3 LG 47
MH6pJ5-3/3  30
j.polski HW 40 matematyka MK 23 r_angielski  46
3 9:45-10:30 matematyka MK 23 MŻ11t-2/3 LG 47
MN6pJ5prak-3/3  30
r_angielski  24 chemia GN 30 j.niemiecki AN 27
4 10:45-11:30 MŻ11prakt-2/3 LG 47
MH6PJ1-3/3 KA 53
matematyka MK 23 chemia GN 27 j.angielski  48 historia KR 41
5 11:40-12:25 MŻ11prakt-2/3 LG 47
MH6PJ1-3/3 KA 53
wos RR 35 MŻ9pJ1prak-2/3 LG 47
MH7pJ3prakt-3/3 GG 50
j.polski HW 40 MŻ8pJ1prak-2/3 GG 50
MH6PJ2prakt-3/3 KA 53
6 12:35-13:20 godz. z wych HW 40 biologia SR 43 MŻ9pJ1-2/3 LG 47
MH7pJ3-3/3 GG 50
MŻ8pJ1-2/3 GG 50
MH6PJ4prakt-3/3 KA 53
MŻ7pJ1-2/3 GG 50
MH6pJ4-3/3 KA 53
7 13:25-14:10 j.angielski  48 j.angielski  27 MŻ9pJ1-2/3 LG 47
MH7pJ3prakt-3/3 GG 50
MŻ8pJ1-2/3 GG 50
MH7pJ1 prak-3/3 KA 53
MŻ7pJ1prak-2/3 GG 50
MH7pJ1-3/3 KA 53
8 14:15-15:00 wf-1/3 #W1d SG3 wf-1/3 #W1d SG3 religia-1/3 #RE2 46 wf-3/3 #W1c SG1 MŻ7pJ1prak-2/3 GG 50
MH6PJ2-3/3 KA 53

5c T

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 wf-3/3 #W1c SG1 wf-3/3 #W1c SG1 MŻ10Pj3 PRAK LG 47 wf-1/3 #W1d SG3
2 8:50- 9:35 historia RR 35 j.polski SM 30 MŻ10pJ3 LG 47 MŻ9pJ2 LG 47
3 9:45-10:30 j.angielski  51` matematyka MK 23 wos RR 35 MŻ10pJ1 LG 47 MŻ9pJ2 LG 47
4 10:45-11:30 matematyka MK 23 MŻ10pJ1 LG 47 MŻ10pJ1 LG 47 MŻ9pJ2prak LG 47
5 11:40-12:25 MŻ8pJ2 GG 50 MŻ10pJ2 LG 47 godz. z wych  51` MŻ9pJ2prak LG 47
6 12:35-13:20 MŻ8pJ2 GG 50 MŻ10PJ2PRAK LG 47 j.polski SM 30 MŻ10PJ1PRAK LG 47
7 13:25-14:10 religia KL 46 r_biologia SR 43 j.niemiecki-1/3 #JN2 39
8 14:15-15:00 wf-1/3 #W1d SG3 wf-1/3 #W1d SG3 wf-3/3 #W1c SG1

5b T

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 wf-3/3 #W1c SG1 wf-3/3 #W1c SG1 M6ochj1prak-2/3 SR 43
MH7pJ3-3/3 KA 53
2 8:50- 9:35 wf-1/3 RA SG2 matematyka MK 23 wf-1/3 RA SG2 M6ochpJ2-2/3 SR 43
MH7pJ3prakt-3/3 KA 53
3 9:45-10:30 j.angielski  48 religia KL 46 M2ochpJ7-2/3 SR 43
MH7PJ2prak-3/3 KA 53
M6ochpJ2-2/3 SR 43
MH7pJ3prakt-3/3 KA 53
wf-1/3 RA SG2
4 10:45-11:30 M6ochJ4-2/3 SR 43
MH7pJ4-3/3  48
historia RR 35 M2ochpJ7prak-2/3 SR 43
MH7pJ3-3/3 KA 53
M6ochpJ2prak-2/3 SR 43
MH7pJ3prakt-3/3 KA 53
j.polski SM 30
5 11:40-12:25 M6ochJ4-2/3 SR 43
MH7pJ4-3/3  48
j.polski SM 30 M6ochJj1-2/3 SR 43
MH7pJ3-3/3 KA 53
r_geografia MI 39 godz. z wych SR 43
6 12:35-13:20 M6ochJ4-2/3 SR 43
MH7pJ2-3/3 KA 53
M6ochJj1-2/3 SR 43
MH7pJ4 prakt-3/3  27
wos RR 35 matematyka MK 23
7 13:25-14:10 M6ochJ4-2/3 SR 43
MH7pJ2-3/3 KA 53
M6ochj1prak-2/3 SR 43
MH7pJ4 prakt-3/3  27
j.niemiecki-1/2 #JN2 39
j.niemiecki-2/2 AN 27
8 14:15-15:00 M6ochJ4-2/3 SR 43
MH7PJ2prak-3/3 KA 53
wf-3/3 #W1c SG1