Biuletyn Informacji Publicznej Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Trzciance
Telefon 67 216 32 87 Email sekretariat@zstrzcianka.pl WCAG

Plan lekcji

PLAN LEKCJI W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

(ważny od dnia: 05-06-2023 r.)

1a T

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j.polski HW 40 r_angielski-1/2  51 KPS prakt aM 41 godz. z wych KA 53
2 8:50- 9:35 chemia LO 40 j.niemiecki-1/2 AN 27
j.niemiecki-2/2 #Jn1 30
KPS prakt aM 41 informatyka-1/2 BK 60 e_dla_bezp GG 50
3 9:45-10:30 historia RR 35 j.angielski-1/2  51
j.angielski-2/2 #Ja4 24
KPS prakt aM 41 chemia LO 35 matematyka MK 23
4 10:45-11:30 j.niemiecki-1/2 AN 27
j.niemiecki-2/2 #Jn1 30
historia RR 35 filozofia HW 40 fizyka BK 41 wf-1/2 DW sala 1
wf-2/2 RA sala4
5 11:40-12:25 KPS aM 40 MH2PGJ1 KA 53 religia KL 46 wf-1/2 DW sala 1
wf-2/2 RA sala4
hi i ter KR 35
6 12:35-13:20 KPS prakt aM 40 MH2PGJ1 KA 53 wf-1/2 DW sala 1
wf-2/2 RA sala4
j.polski HW 40 j.polski HW 40
7 13:25-14:10 MH2PGJ1 KA 53 MH2PGJ1 KA 53 fizyka BK 41 religia KL 46 j.angielski-1/2  51
j.angielski-2/2 #Ja4 49
8 14:15-15:00 MH2PGJ1 KA 53 MH2PGJ1 KA 53 matematyka MK 23 r_angielski-2/2 #Ja5 49 informatyka-2/2 #INF 60

1b T

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 matematyka FN 27 matematyka FN 27 Org prac mag ML 27 wf-3/3 #W2c sala 1 wf-3/3 #W2c sala 1
2 8:50- 9:35 bihp+log BK 41 j.angielski-1/2  51
j.niemiecki-2/2 #Jn1 30
Org prac mag ML 27 j.polski HW 40 godz. z wych KR 35
3 9:45-10:30 chemia LO 40 j.niemiecki-1/2 AN 27
j.angielski-2/2 #Ja4 24
podst.log SK 27 zaj.prak.log ML 24 historia KR 35
4 10:45-11:30 j.angielski-1/2  51
j.niemiecki-2/2 #Jn1 30
religia KL 46 podst.log SK 27 zaj.prak.log ML 24 j.polski HW 40
5 11:40-12:25 hi i ter KR 41 fizyka BK 41 podst.log SK 27 zaj.prak.log ML 24 wf-1/3 DW sala 1
6 12:35-13:20 wf-1/3 DW sala 1 historia KR 39 fizyka BK 41 zaj.prak.log ML 24 religia KL 46
7 13:25-14:10 e_dla_bezp GG 50 wf-1/3 DW sala 1 j.polski HW 40 zaj.prak.log ML 24 j.niemiecki-1/2 AN 27
j.angielski-2/2 #Ja4 49
8 14:15-15:00 wf-3/3 #W2c sala 1 filozofia HW 40 chemia LO 51 r_angielski-1/2  51
r_angielski-2/2 #Ja5 49
informatyka-2/2 #INF 60
9 15:05-15:50 informatyka-1/2 BK 60

1c T

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 KPS aM 51 informatyka-2/2 BK 60 MŻ2gJ1-1/3 GG 50
Moch1J1-2/3 SR 43
wf-1/3 RA sala4
wf-3/3 #W2c sala 1
wf-1/3 RA sala4
wf-3/3 #W2c sala 1
2 8:50- 9:35 KPS aM 51 j.polski HW 40 MŻ2gJ1-1/3 GG 50
Moch1J1-2/3 SR 43
matematyka FN 27 matematyka FN 27
3 9:45-10:30 KPS aM 51 historia KR 39 MŻ2gJ1-1/3 GG 50
Moch1J1-2/3 SR 43
j.polski HW 40 j.polski HW 40
4 10:45-11:30 hi i ter KR 39 fizyka BK 41 MŻ2gJ1-1/3 GG 50
Moch1J1-2/3 SR 43
filozofia HW 40 religia KL 46
5 11:40-12:25 j.niemiecki-1/2 AN 27
j.niemiecki-2/2 SM 30
MŻ2gJ3-1/3 KU 63
Moch1J1-2/3 SR 43
j.niemiecki-1/2 AN 41
j.angielski-2/2  49
geografia  43 r_angielski-1/3  49
r_geografia-2/3  39
6 12:35-13:20 e_dla_bezp GG 50 MŻ2gJ3-1/3 KU 63
Moch1J1-2/3 SR 43
religia KL 46 fizyka BK 41 godz. z wych  39
7 13:25-14:10 j.angielski-1/2  51
j.angielski-2/2  24
MŻ2gJ3-1/3 KU 63
Moch1J1-2/3 SR 43
chemia LO 51 j.angielski-1/2  51
j.niemiecki-2/2 SM 30
historia KR 35
8 14:15-15:00 wf-1/3 RA sala4
wf-3/3 #W2c sala 1
MŻ2gJ3-1/3 KU 63
Moch1J1-2/3 SR 43
informatyka-1/2 BK 60

1a BR

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 informatyka-1/2 BK 60 wf-1/3 #W1d sala4
wf-3/3 #W3c sala 1
wf-1/3 #W1d sala4
wf-3/3 #W3c sala 1
2 8:50- 9:35 matematyka MK 23 godz. z wych RA sala4 religia KL 46
3 9:45-10:30 historia KR 39 religia KL 46 j.polski SM 30
4 10:45-11:30 biologia EM 50 j.angielski-1/3 #Ja3 51
j.niemiecki-2/3 AN 27
j.angielski-1/3 #Ja3 51
j.niemiecki-2/3 AN 41
5 11:40-12:25 geografia JZ 39 hi i ter KR 39 matematyka MK 23
6 12:35-13:20 j.polski SM 30 e_dla_bezp GG 50 pod.przed SK 27
7 13:25-14:10 wf-1/3 #W1d sala4
wf-3/3 #W3c sala 1
pod.przed SK 27
8 14:15-15:00 informatyka-2/2 BK 60

1b BR

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 religia-1/3 #R3 41 wf-1/3 #W1d sala4
wf-3/3  sala 3
wf-1/3 #W1d sala4
wf-3/3  sala 3
2 8:50- 9:35 biologia EM 50 pod.przed SR 43 j.polski HW 40
3 9:45-10:30 informatyka BK 60 j.polski HW 40 historia RR 35
4 10:45-11:30 matematyka MK 23 pod.przed SR 43 j.angielski  49
5 11:40-12:25 j.angielski  24 e_dla_bezp GG 50 geografia JZ 39
6 12:35-13:20 hi i ter RR 35 matematyka MK 23
7 13:25-14:10 wf-1/3 #W1d sala4
wf-3/3  sala 3
godz. z wych RR 35
8 14:15-15:00 religia-1/3 #R3 46

1c BR

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 religia-1/3 #R3 41 wf-1/3 #W1d sala4 wf-1/3 #W1d sala4
2 8:50- 9:35 wf-3/3 DW sala 1 informatyka BK 60 hi i ter RR 35
3 9:45-10:30 biologia EM 50 pod.przed SR 43 matematyka MK 23
4 10:45-11:30 historia RR 35 j.polski HW 40 geografia JZ 39
5 11:40-12:25 j.angielski  51 matematyka MK 23 wf-3/3 DW sala 1
6 12:35-13:20 pod.przed SR 43 wf-3/3 DW sala 1 j.polski HW 40
7 13:25-14:10 wf-1/3 #W1d sala4 e_dla_bezp GG 50 godz. z wych MK 23
8 14:15-15:00 j.angielski  51 religia-1/3 #R3 46

2a T

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 biologia SR 43 j.niemiecki AN 23 zaj.prak.log-1/3 MR 24
MH3PGJ1-2/3 KA 53
wf-3/3 #W2c sala 1 wf-3/3 #W2c sala 1
2 8:50- 9:35 historia RR 35 r_angielski  24 zaj.prak.log-1/3 MR 24
MH3PGJ1-2/3 KA 53
wf-1/3 DW sala 1 Org prac mag-1/3 SK 24
MHPG4J3-2/3  51
3 9:45-10:30 matematyka MK 23 fizyka BK 41 zaj.prak.log-1/3 MR 24
MH3PGJ1-2/3 KA 53
fizyka BK 41 Org prac mag-1/3 SK 24
MHPG4J3-2/3  51
4 10:45-11:30 j.angielski  24 godz. z wych  24 zaj.prak.log-1/3 MR 24
MH3PGJ1-2/3 KA 53
historia RR 35 Org prac mag-1/3 SK 24
MHPG4J3-2/3  51
5 11:40-12:25 wf-1/3 DW sala 1 wf-1/3 DW sala 1 zaj.prak.log-1/3 MR 24
MH4PGJ1-2/3 GG 50
matematyka MK 23 Org prac mag-1/3 SK 24
MH4PGJ2-2/3 KA 53
6 12:35-13:20 j.niemiecki AN 27 j.polski SM 30 zaj.prak.log-1/3 MR 24
MH4PGJ1-2/3 GG 50
geografia JZ 39 Org prac mag-1/3 SK 24
MH4PGJ2-2/3 KA 53
7 13:25-14:10 j.polski SM 30 religia-1/3 #R2 46 zaj.prak.log-1/3 MR 24
MH4PGJ1-2/3 GG 50
informatyka BK 60 pod.przed SK 24
8 14:15-15:00 wf-3/3 #W2c sala 1 religia-1/3 #R2 46 zaj.prak.log-1/3 MR 24
MH4PGJ1-2/3 GG 50
j.polski SM 30 j.angielski  49

2a BR

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 matematyka MK 23 j.polski HW 40
2 8:50- 9:35 biologia EM 41 matematyka MK 23
3 9:45-10:30 wf-1/3  sala 3
wf-3/3 #W4c sala 1
wf-1/3  sala 3
wf-3/3 #W4c sala 1
4 10:45-11:30 wf-1/3  sala 3
wf-3/3 #W4c sala 1
godz. z wych GG 50
5 11:40-12:25 geografia JZ 39 j.angielski-1/3 #Ja1 51
j.niemiecki-2/3 AN 27
6 12:35-13:20 j.angielski-1/3 #Ja1 51
j.niemiecki-2/3 AN 27
historia KR 35
7 13:25-14:10 j.polski HW 40 religia-1/3 #Rel 46
8 14:15-15:00 religia-1/3 #Rel 46

2b BR

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j.polski HW 40 j.angielski  51
2 8:50- 9:35 matematyka MK 23 j.polski HW 40
3 9:45-10:30 wf-3/4 #W4c sala 1
wf-4/4 RA sala4
wf-3/4 #W4c sala 1
wf-4/4 RA sala4
4 10:45-11:30 wf-3/4 #W4c sala 1
wf-4/4 RA sala4
matematyka MK 23
5 11:40-12:25 j.angielski  51 biologia EM 43
6 12:35-13:20 historia RR 35 godz. z wych BK 41
7 13:25-14:10 geografia JZ 39 religia-1/4 #Rel 46
8 14:15-15:00 religia-1/4 #Rel 46

3a T

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 wf-3/3 #W1c sala 1 MH6PGJ3-1/3 KA 53
MŻ4Jpg13-2/3 GG 50
wf-1/3 #W3d sala 3 pod.przed SR 43
2 8:50- 9:35 historia KR 39 MH6PGJ3-1/3 KA 53
MŻ4Jpg13-2/3 GG 50
wf-1/3 #W3d sala 3
wf-3/3 #W1c sala 1
MHPG5J4-1/3  49
MŻ5pgJ2-2/3 GG 50
wf-1/3 #W3d sala 3
wf-3/3 #W1c sala 1
3 9:45-10:30 r_angielski  24 MH6PGJ3-1/3 KA 53
MŻ4Jpg13-2/3 GG 50
chemia AG sala 1 MHPG5J4-1/3  49
MŻ5pgJ2-2/3 GG 50
chemia AG 27
4 10:45-11:30 informatyka BK 60 MH6PGJ3-1/3 KA 53
MŻ4Jpg13-2/3 GG 50
matematyka MK 23 MHPG5J4-1/3  49
MŻ5pgJ2-2/3 GG 50
historia KR 35
5 11:40-12:25 matematyka MK 23 j.niemiecki AN 27 j.polski HW 40 MHPG5J4-1/3  49
MŻ5pgJ2-2/3 GG 50
MHPG5J3-1/3 GG 50
MŻ4pgJ10-2/3 KU 63
6 12:35-13:20 geografia  39 j.polski HW 40 r_angielski  49 matematyka MK 23 MHPG5J3-1/3 GG 50
MŻ4pgJ10-2/3 KU 63
7 13:25-14:10 j.niemiecki AN 27 religia-1/3 #R2 46 j.angielski  49 j.angielski  49 MHPG5J3-1/3 GG 50
MŻ4pgJ10-2/3 KU 63
8 14:15-15:00 biologia SR 43 religia-1/3 #R2 46 godz. z wych HW 40 j.polski HW 40 MHPG5J3-1/3 GG 50
MŻ4pgJ10-2/3 KU 63

3a BR

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 religia-1/3 #R1 46 religia-1/3 #R1 46
2 8:50- 9:35 historia KR 39 matematyka MK 23
3 9:45-10:30 wf-1/3 #W2d sala 3
wf-3/3 #W5c sala 1
j.polski HW 40
4 10:45-11:30 wf-1/3 #W2d sala 3
wf-3/3 #W5c sala 1
wf-1/3 #W2d sala 3
wf-3/3 #W5c sala 1
5 11:40-12:25 wos RR 35 godz. z wych  sala 3
6 12:35-13:20 j.angielski-1/3  51
j.niemiecki-2/3 AN 27
geografia JZ 39
7 13:25-14:10 j.polski HW 40 WKPS aM 46
8 14:15-15:00 biologia EM 23 WKPS aM 27

3b BR

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 religia-1/3 #R1 46 religia-1/3 #R1 46
2 8:50- 9:35 WKPS LO 41 j.polski SM 30
3 9:45-10:30 wf-1/3 #W2d sala 3
wf-3/3 #W5c sala 1
j.angielski  51
4 10:45-11:30 wf-1/3 #W2d sala 3
wf-3/3 #W5c sala 1
wf-1/3 #W2d sala 3
wf-3/3 #W5c sala 1
5 11:40-12:25 j.polski SM 30 historia RR 35
6 12:35-13:20 matematyka MK 23 WKPS LO 51
7 13:25-14:10 biologia EM 23 geografia JZ 39
8 14:15-15:00 godz. z wych DW sala 1 wos RR 35

4a T

———-

4b T

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 wf-3/3 #W1c sala 1 j.polski SM 30 matematyka MK 23 chemia AG 35 chemia AG 41
2 8:50- 9:35 M5ochJ3-1/3 SR 43
MH6PGJ1-2/3 KA 53
religia KL 46 wf-1/3 RA sala4
wf-3/3 #W1c sala 1
godz. z wych SR 43 wf-1/3 RA sala4
wf-3/3 #W1c sala 1
3 9:45-10:30 M5ochJ3-1/3 SR 43
MH6PGJ1-2/3 KA 53
matematyka MK 23 wf-1/3 RA sala4 matematyka MK 23 M5ochJ6-1/3 SR 43
MH7PGJ1-2/3 KA 53
4 10:45-11:30 M5ochJ3-1/3 SR 43
MH6PGJ1-2/3 KA 53
j.polski SM 30 historia RR 35 j.polski SM 30 M5ochJ6-1/3 SR 43
MH7PGJ1-2/3 KA 53
5 11:40-12:25 M5ochJ3-1/3 SR 43
MH6PGJ1-2/3 KA 53
j.angielski-1/2 #Ja2 51
j.angielski-2/2  24
m5ochJ4-1/3 SR 43
MH6PGJ2-2/3 KA 53
j.niemiecki-1/2 #Jn2 30
j.niemiecki-2/2 AN 27
religia KL 46
6 12:35-13:20 j.angielski-1/2 #Ja2 51
j.angielski-2/2  24
chemia AG sala 3 m5ochJ4-1/3 SR 43
MH6PGJ2-2/3 KA 53
M5ochJ8-1/3  43
MH7PGJ1-2/3 KA 53
j.angielski-1/2 #Ja2 51
j.angielski-2/2  49
7 13:25-14:10 r_geografia  39 wos RR 35 m5ochJ4-1/3 SR 43
MH6PGJ2-2/3 KA 53
M5ochJ8-1/3  43
MH7PGJ1-2/3 KA 53
geografia  39
8 14:15-15:00 m5ochJ4-1/3 SR 43
MH6PGJ2-2/3 KA 53
M5ochJ8-1/3  43
MH7PGJ1-2/3 KA 53
r_geografia  39

4c T

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 wf-3/3 #W1c sala 1 r_biologia SR 43 j.polski SM 30 wf-1/3 #W3d sala 3
2 8:50- 9:35 MŻ8pgJ1 LG 49 matematyka MK 23 wf-1/3 #W3d sala 3
wf-3/3 #W1c sala 1
chemia AG 35 wf-1/3 #W3d sala 3
wf-3/3 #W1c sala 1
3 9:45-10:30 MŻ8pgJ1 LG 49 j.polski SM 30 religia KL 46 r_biologia SR 43 MŻ8pgJ1 LG 41
4 10:45-11:30 MŻ8pgJ1 LG 49 chemia AG 39 chemia AG 30 matematyka MK 23 MŻ8pgJ1 LG 41
5 11:40-12:25 MŻ8pgJ1 LG 49 j.angielski-1/3 #Ja2 51 MŻ8pgJ1 LG 30 j.niemiecki-1/3 #Jn2 30 matematyka MK 23
6 12:35-13:20 j.angielski-1/3 #Ja2 51 historia RR 35 MŻ8pgJ1 LG 30 MŻ11t LG 50 j.angielski-1/3 #Ja2 51
7 13:25-14:10 biologia SR 43 godz. z wych  51 MŻ8pgJ1 LG 30 MŻ11t LG 50 j.polski SM 41
8 14:15-15:00 wos RR 35 MŻ8pgJ1 LG 30 MŻ11t LG 50 religia KL 46