Biuletyn Informacji Publicznej Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Trzciance
Telefon 67 216 32 87 Email sekretariat@zstrzcianka.pl WCAG

Plan spotkań z rodzicami

TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

9.09.2021-  Zebranie informacyjne dla rodziców uczniów klas 1/ pozostałych klas, w tym omówienie zasad funkcjonowania szkoły w czasie COVID-19

07.10.2021 – Drzwi otwarte – zebranie trójek klasowych, zebranie sprawozdawczo- wyborcze

18.11.2021- Zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas, informacje o postępach w nauce

9.12.2021- Informacje  o wszystkich przewidywanych ocenach półrocznych dla uczniów klas maturalnych

22.12.2021- Informacja dla rodziców uczniów klas maturalnych  o ocenach na 1 półrocze

  1. 12. 2021 – Zebranie dla rodziców uczniów wszystkich klas – informacja o wszystkich przewidywanych ocenach

13.01.2022- Zebranie dla rodziców uczniów wszystkich klas, podsumowanie 1 semestru

10.03.2022 –  Zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas, informacje o postępach w nauce

13.04.2022- Zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas, dodatkowo informacje  o wszystkich przewidywanych ocenach końcoworocznych dla uczniów klas maturalnych

9.06.2022- Zebranie z rodzicami- informacje o wszystkich przewidywanych ocenach końcoworocznych dla uczniów klas pozostałych.

 

WSZYSTKIE ZEBRANIA DLA RODZICÓW SĄ OBOWIĄZKOWE