Biuletyn Informacji Publicznej Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Trzciance
Telefon 67 216 32 87 Email sekretariat@zstrzcianka.pl WCAG

Plan spotkań z rodzicami

TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

14.09.2022 godz. 17.00 –  zebranie informacyjne dla rodziców uczniów klas 1/ pozostałych klas

12.10.2022 godz. 17.00 – zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas

09.11.2022 – zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas, informacje o postępach w nauce

30.11.2022 – Informacje  o wszystkich przewidywanych ocenach półrocznych dla uczniów klasy 4aT

14.12.2022 – Zebranie dla rodziców uczniów wszystkich klas – informacja o wszystkich przewidywanych ocenach

04.01.2023 – Zebranie rodziców – informacja o ocenach niedostatecznych

25.01.2023 – Zebranie rodziców – podsumowanie I półrocza

UWAGA – ZMIANA TERMINU !

07.03.2023 – zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas, informacje o postępach w nauce

12.04.2023 – Zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas, dodatkowo informacje  o wszystkich przewidywanych ocenach końcoworocznych dla uczniów klasy 4aT

31.05.2023 – Zebranie z rodzicami- informacje o wszystkich przewidywanych ocenach końcoworocznych dla uczniów klas pozostałych.

 

WSZYSTKIE ZEBRANIA DLA RODZICÓW SĄ OBOWIĄZKOWE