Biuletyn Informacji Publicznej Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Trzciance
Telefon 67 216 32 87 Email sekretariat@zstrzcianka.pl WCAG

Egzamin zawodowy

Egzamin zawodowy
Zespół Szkól im. Henryka Sienkiewicza w Trzciance
Sesja – czerwiec/lipiec  2022

Termin główny: 1-19 czerwca 2022r.
Cz. pisemna:
2-7 czerwca 2022r.
Cz. praktyczna:
*model „d” – 1czerwca 2022r.
*model „dk” – 8-19 czerwca 2022r.
*model „w”, „wk” – 1-19 czerwca 2022r.

Termin dodatkowy: 12- 29 czerwca 2022r.
Cz. pisemna:
22 czerwca 2022r. 
Cz. praktyczna:
*model „d” – 23czerwca 2022r.
*model „dk” – 29 czerwca 2022r.
*model „w”, „wk” – 29 czerwca 2022r.

Ważne informacje dla zdającego

INSTRUKCJA AKTYWACJI KONTA ZDAJĄCEGO W SIOEPKZ

Zdający aktywuje konto pod adresem:
https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl/aktywacja

Kod aktywacyjny ważny jest przez 30 dni. Zdający otrzymuje go automatycznie (w chwili zgłoszenia do systemu SIOEPKZ przez szkołę), na podany w deklaracji adres poczty elektronicznej. Stąd tak ważne jest dokładne podanie w deklaracji swojego adresu e-mail.
Po aktywowaniu konta loguje się w portalu zdającego:
https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl – i po zalogowaniu:
• wybiera z menu ZMIANA HASŁA w celu ustanowienia nowego hasła;
• wybiera z menu MOJE DANE w celu aktualizacji swoich danych osobowych;
• wybiera z menu EGZAMINY w celu uzyskana informacji o terminach i wynikach swoich egzaminów
• wybiera z menu DEKLARACJE I WNIOSKI w celu uzyskania informacji o dokumentach złożonych do OKE
• wybiera z menu SZKOLENIOWY EGZAMIN ELEKTRONICZNY w celu przeprowadzenia egzaminu szkoleniowego, a następnie wybiera operację Przejdź do egzaminu dla Egzamin szkoleniowy nr 1

*) zadanie numer 35 zawiera materiał wideo, zdający powinien zapoznać się z obsługą tego typu zadań.

 

Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Informatory o egzaminie zawodowym – PP 2017 – kwalifikacje dwuliterowe

 Informatory o egzaminie zawodowym – PP 2019 – kwalifikacje trzyliterowe

INFORMACJE O ODPŁATNOŚCI ZA EGZAMIN ZAWODOWY