Biuletyn Informacji Publicznej Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Trzciance
Telefon 67 216 32 87 Email sekretariat@zstrzcianka.pl WCAG

Egzamin zawodowy

Egzamin zawodowy
Zespół Szkól im. Henryka Sienkiewicza w Trzciance
Sesja – styczeń/luty  2022

Egzaminy pisemne – wersja elektroniczna
11.01.2022 (wtorek)  godz. 10:00 – egzamin pisemny elektroniczny (60 minut) sala 58
TG.07
TG. 13
11.01.2022 (wtorek)  godz. 12:00 – egzamin pisemny elektroniczny (60 minut) sala 58
TG. 16
12.01.2022 ( środa)  godz. 08:30 – egzamin pisemny elektroniczny (60 minut) sala 58
HGT. 03

Egzamin praktyczny dokumentacja
10.01.2022 (poniedziałek)  godz. 9:00 egzamin praktyczny / dokumentacja ( 150 minut) sala 2
HGT. 03
10.01.2022 (poniedziałek)  godz. 13:00 egzamin praktyczny / dokumentacja ( 150 minut)
górna sala gimnastyczna
TG.13
TG. 16

Ważne informacje dla zdającego

INSTRUKCJA AKTYWACJI KONTA ZDAJĄCEGO W SIOEPKZ

Zdający aktywuje konto pod adresem:
https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl/aktywacja

Kod aktywacyjny ważny jest przez 30 dni. Zdający otrzymuje go automatycznie (w chwili zgłoszenia do systemu SIOEPKZ przez szkołę), na podany w deklaracji adres poczty elektronicznej. Stąd tak ważne jest dokładne podanie w deklaracji swojego adresu e-mail.
Po aktywowaniu konta loguje się w portalu zdającego:
https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl – i po zalogowaniu:
• wybiera z menu ZMIANA HASŁA w celu ustanowienia nowego hasła;
• wybiera z menu MOJE DANE w celu aktualizacji swoich danych osobowych;
• wybiera z menu EGZAMINY w celu uzyskana informacji o terminach i wynikach swoich egzaminów
• wybiera z menu DEKLARACJE I WNIOSKI w celu uzyskania informacji o dokumentach złożonych do OKE
• wybiera z menu SZKOLENIOWY EGZAMIN ELEKTRONICZNY w celu przeprowadzenia egzaminu szkoleniowego, a następnie wybiera operację Przejdź do egzaminu dla Egzamin szkoleniowy nr 1

*) zadanie numer 35 zawiera materiał wideo, zdający powinien zapoznać się z obsługą tego typu zadań.

 

Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Informatory o egzaminie zawodowym – PP 2017 – kwalifikacje dwuliterowe

 Informatory o egzaminie zawodowym – PP 2019 – kwalifikacje trzyliterowe

INFORMACJE O ODPŁATNOŚCI ZA EGZAMIN ZAWODOWY