Zespół Szkół w Trzciance | Sienkiewiczówka
67 216 32 87 sekretariat@zstrzcianka.pl

Egzamin zawodowy

Egzamin z kwalifikacji – etap pisemnyi etap praktyczny
– cz. praktyczna22.06.2020 r.
– cz. pisemna23.06.2020 r.