Biuletyn Informacji Publicznej Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Trzciance
Telefon 67 216 32 87 Email sekretariat@zstrzcianka.pl WCAG

Plan lekcji

PLAN LEKCJI W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

(ważny od dnia: 16-01-2023 r.)

1a T

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 MH1PGJ2 GG 50 r_angielski-1/2  51 j.polski HW 40 godz. z wych KA 53
2 8:50- 9:35 MH1PGJ2 GG 50 j.niemiecki-1/2 AN 27
j.niemiecki-2/2 #Jn1 30
KPS prakt aM 49 informatyka-1/2 BK 60 chemia LO 41
3 9:45-10:30 MH1PGJ2 GG 50 j.angielski-1/2  51
j.angielski-2/2 #Ja4 24
KPS prakt aM 49 chemia LO 27 matematyka MK 23
4 10:45-11:30 j.niemiecki-1/2 AN 27
j.niemiecki-2/2 #Jn1 30
historia RR 35 filozofia HW 40 fizyka BK 41 wf-1/2 DW sala 1
wf-2/2 RA sala4
5 11:40-12:25 e_dla_bezp GG 50 MH2PGJ1 KA 53 religia KL 46 wf-1/2 DW sala 1
wf-2/2 RA sala4
hi i ter KR 35
6 12:35-13:20 historia RR 35 MH2PGJ1 KA 53 wf-1/2 DW sala 1
wf-2/2 RA sala4
j.polski HW 40 j.polski HW 40
7 13:25-14:10 MH2PGJ1 KA 53 MH2PGJ1 KA 53 fizyka BK 41 religia KL 46 j.angielski-1/2  51
j.angielski-2/2 #Ja4 49
8 14:15-15:00 MH2PGJ1 KA 53 MH2PGJ1 KA 53 matematyka MK 23 r_angielski-2/2 #Ja5 49 informatyka-2/2 #INF 60

1b T

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 matematyka FN 27 matematyka FN 27 Org prac mag ML 27 wf-3/3 #W2c sala 1 wf-3/3 #W2c sala 1
2 8:50- 9:35 fizyka BK 41 j.angielski-1/2  51
j.niemiecki-2/2 #Jn1 30
Org prac mag ML 27 j.polski HW 40 hi i ter KR 35
3 9:45-10:30 bihp+log BK 41 j.niemiecki-1/2 AN 27
j.angielski-2/2 #Ja4 24
podst.log SK 27 zaj.prak.log ML 24 historia KR 35
4 10:45-11:30 j.angielski-1/2  51
j.niemiecki-2/2 #Jn1 30
religia KL 46 podst.log SK 27 zaj.prak.log ML 24 godz. z wych KR 35
5 11:40-12:25 chemia LO 40 j.polski HW 40 podst.log SK 27 zaj.prak.log ML 24 wf-1/3 DW sala 1
6 12:35-13:20 wf-1/3 DW sala 1 historia KR 39 fizyka BK 41 zaj.prak.log ML 24 religia KL 46
7 13:25-14:10 e_dla_bezp GG 50 wf-1/3 DW sala 1 j.polski HW 40 zaj.prak.log ML 24 j.niemiecki-1/2 AN 27
j.angielski-2/2 #Ja4 49
8 14:15-15:00 wf-3/3 #W2c sala 1 filozofia HW 40 chemia LO 51 r_angielski-1/2  51
r_angielski-2/2 #Ja5 49
informatyka-2/2 #INF 60
9 15:05-15:50 informatyka-1/2 BK 60

1c T

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 MŻ2gJ3-1/3 KU 63
Moch1J2-2/3  51
informatyka-2/2 BK 60 MŻ2gJ1-1/3 GG 50
Moch1J1-2/3 SR 43
wf-1/3 RA sala4
wf-3/3 #W2c sala 1
wf-1/3 RA sala4
wf-3/3 #W2c sala 1
2 8:50- 9:35 MŻ2gJ3-1/3 KU 63
Moch1J2-2/3  51
j.polski HW 40 MŻ2gJ1-1/3 GG 50
Moch1J1-2/3 SR 43
matematyka FN 27 matematyka FN 27
3 9:45-10:30 MŻ2gJ3-1/3 KU 63
Moch1J2-2/3  51
historia KR 39 MŻ2gJ1-1/3 GG 50
Moch1J1-2/3 SR 43
j.polski HW 40 j.polski HW 40
4 10:45-11:30 MŻ2gJ3-1/3 KU 63
Moch1J2-2/3  41
fizyka BK 41 MŻ2gJ1-1/3 GG 50
Moch1J1-2/3 SR 43
filozofia HW 40 religia KL 46
5 11:40-12:25 j.niemiecki-1/2 AN 27
j.niemiecki-2/2 SM 30
KPS aM 41 j.niemiecki-1/2 AN 41
j.angielski-2/2  30
geografia  43 r_angielski-1/3  49
r_geografia-2/3  39
6 12:35-13:20 e_dla_bezp GG 50 KPS aM 41 religia KL 46 fizyka BK 41 godz. z wych  39
7 13:25-14:10 j.angielski-1/2  51
j.angielski-2/2  24
KPS aM 41 chemia LO 51 j.angielski-1/2  51
j.niemiecki-2/2 SM 30
historia KR 35
8 14:15-15:00 wf-1/3 RA sala4
wf-3/3 #W2c sala 1
hi i ter KR 39 informatyka-1/2 BK 60

1a BR

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 informatyka-1/2 BK 60 wf-1/3 #W1d sala4
wf-3/3 #W3c sala 1
wf-1/3 #W1d sala4
wf-3/3 #W3c sala 1
2 8:50- 9:35 geografia JZ 39 godz. z wych RA 49 religia KL 46
3 9:45-10:30 j.polski SM 30 religia KL 46 j.polski SM 30
4 10:45-11:30 biologia EM 24 j.angielski-1/3 #Ja3 51
j.niemiecki-2/3 AN 27
j.angielski-1/3 #Ja3 51
j.niemiecki-2/3 AN 41
5 11:40-12:25 matematyka MK 23 hi i ter KR 39 matematyka MK 23
6 12:35-13:20 historia KR 41 e_dla_bezp GG 50 pod.przed SK 27
7 13:25-14:10 wf-1/3 #W1d sala4
wf-3/3 #W3c sala 1
pod.przed SK 27
8 14:15-15:00 informatyka-2/2 BK 60

1b BR

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 religia-1/3 #R3 46 wf-1/3 #W1d sala4
wf-3/3  sala 3
wf-1/3 #W1d sala4
wf-3/3  sala 3
2 8:50- 9:35 biologia EM 24 pod.przed SR 43 j.polski HW 40
3 9:45-10:30 geografia JZ 39 j.polski HW 40 historia RR 35
4 10:45-11:30 matematyka MK 23 j.angielski-1/2 #Ja3 51
j.angielski-2/2 HM 49
j.angielski-1/2 #Ja3 51
j.angielski-2/2 HM 49
5 11:40-12:25 hi i ter RR 35 e_dla_bezp GG 50 informatyka BK 60
6 12:35-13:20 pod.przed SR 43 matematyka MK 23
7 13:25-14:10 wf-1/3 #W1d sala4
wf-3/3  sala 3
godz. z wych RR 35
8 14:15-15:00 religia-1/3 #R3 46

1c BR

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 religia-1/3 #R3 46 wf-1/3 #W1d sala4 wf-1/3 #W1d sala4
2 8:50- 9:35 wf-3/3 DW sala 1 informatyka BK 60 hi i ter RR 35
3 9:45-10:30 biologia EM 24 pod.przed SR 43 matematyka MK 23
4 10:45-11:30 historia RR 35 j.polski HW 40 geografia JZ 39
5 11:40-12:25 j.angielski  51 pod.przed SR 43 wf-3/3 DW sala 1
6 12:35-13:20 matematyka MK 23 wf-3/3 DW sala 1 j.polski HW 40
7 13:25-14:10 wf-1/3 #W1d sala4 e_dla_bezp GG 50 godz. z wych MK 23
8 14:15-15:00 j.angielski  51 religia-1/3 #R3 46

2a T

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 biologia SR 43 matematyka MK 23 zaj.prak.log-1/3 MR 24
MH3PGJ1-2/3 KA 53
wf-3/3 #W2c sala 1 wf-3/3 #W2c sala 1
2 8:50- 9:35 historia RR 35 godz. z wych  24 zaj.prak.log-1/3 MR 24
MH3PGJ1-2/3 KA 53
wf-1/3 DW sala 1 Org prac mag-1/3 SK 24
MH5PGJ2-2/3 GG 50
3 9:45-10:30 matematyka MK 23 fizyka BK 41 zaj.prak.log-1/3 MR 24
MH3PGJ1-2/3 KA 53
j.niemiecki AN 41 Org prac mag-1/3 SK 24
MH5PGJ2-2/3 GG 50
4 10:45-11:30 j.angielski  50 r_angielski  24 zaj.prak.log-1/3 MR 24
MH3PGJ1-2/3 KA 53
historia RR 35 Org prac mag-1/3 SK 24
MH5PGJ2-2/3 GG 50
5 11:40-12:25 wf-1/3 DW sala 1 wf-1/3 DW sala 1 zaj.prak.log-1/3 MR 24
MH4PGJ1-2/3 GG 50
informatyka BK 60 Org prac mag-1/3 SK 24
MH4PGJ2-2/3 KA 53
6 12:35-13:20 j.niemiecki AN 27 j.polski SM 30 zaj.prak.log-1/3 MR 24
MH4PGJ1-2/3 GG 50
geografia JZ 39 Org prac mag-1/3 SK 24
MH4PGJ2-2/3 KA 53
7 13:25-14:10 j.polski SM 30 religia-1/3 #R2 46 zaj.prak.log-1/3 MR 24
MH4PGJ1-2/3 GG 50
fizyka BK 41 pod.przed SK 24
8 14:15-15:00 wf-3/3 #W2c sala 1 religia-1/3 #R2 46 zaj.prak.log-1/3 MR 24
MH4PGJ1-2/3 GG 50
j.polski SM 30 j.angielski  49

2a BR

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 matematyka MK 23 godz. z wych GG 50
2 8:50- 9:35 biologia EM 41 matematyka MK 23
3 9:45-10:30 wf-1/3  sala 3
wf-3/3 #W4c sala 1
wf-1/3  sala 3
wf-3/3 #W4c sala 1
4 10:45-11:30 wf-1/3  sala 3
wf-3/3 #W4c sala 1
j.polski HW 40
5 11:40-12:25 geografia JZ 39 j.angielski-1/3 #Ja1 51
j.niemiecki-2/3 AN 27
6 12:35-13:20 j.angielski-1/3 #Ja1 51
j.niemiecki-2/3 AN 27
historia KR 35
7 13:25-14:10 j.polski HW 40 religia-1/3 #Rel 46
8 14:15-15:00 religia-1/3 #Rel 46

2b BR

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 historia RR 35 matematyka MK 23
2 8:50- 9:35 matematyka MK 23 j.polski HW 40
3 9:45-10:30 wf-3/4 #W4c sala 1
wf-4/4 RA sala4
wf-3/4 #W4c sala 1
wf-4/4 RA sala4
4 10:45-11:30 wf-3/4 #W4c sala 1
wf-4/4 RA sala4
biologia EM 41
5 11:40-12:25 j.polski HW 40 j.angielski-1/2 #Ja1 51
j.angielski-2/2 HM 40
6 12:35-13:20 j.angielski-1/2 #Ja1 51
j.angielski-2/2 HM 35
godz. z wych BK 41
7 13:25-14:10 geografia JZ 39 religia-1/4 #Rel 46
8 14:15-15:00 religia-1/4 #Rel 46

3a T

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 wf-3/3 #W1c sala 1 MH6PGJ3-1/3 KA 53
MŻ4Jpg13-2/3 GG 50
chemia AG 41 wf-1/3 #W3d sala 3 historia KR 35
2 8:50- 9:35 chemia AG 23 MH6PGJ3-1/3 KA 53
MŻ4Jpg13-2/3 GG 50
wf-1/3 #W3d sala 3
wf-3/3 #W1c sala 1
MHPG5J4-1/3  51
MŻ5pgJ2-2/3 GG 50
wf-1/3 #W3d sala 3
wf-3/3 #W1c sala 1
3 9:45-10:30 j.polski HW 40 MH6PGJ3-1/3 KA 53
MŻ4Jpg13-2/3 GG 50
j.niemiecki AN 41 MHPG5J4-1/3  51
MŻ5pgJ2-2/3 GG 50
r_angielski  49
4 10:45-11:30 informatyka BK 60 MH6PGJ3-1/3 KA 53
MŻ4Jpg13-2/3 GG 50
matematyka MK 23 MHPG5J4-1/3  51
MŻ5pgJ2-2/3 GG 50
matematyka MK 23
5 11:40-12:25 historia KR 41 matematyka MK 23 j.polski HW 40 MHPG5J4-1/3  51
MŻ5pgJ2-2/3 GG 50
MHPG5J3-1/3 GG 50
MŻ4pgJ10-2/3 KU 63
6 12:35-13:20 geografia  39 j.polski HW 40 j.angielski  30 pod.przed SR 23 MHPG5J3-1/3 GG 50
MŻ4pgJ10-2/3 KU 63
7 13:25-14:10 j.niemiecki AN 27 religia-1/3 #R2 46 r_angielski  30 biologia SR 23 MHPG5J3-1/3 GG 50
MŻ4pgJ10-2/3 KU 63
8 14:15-15:00 j.angielski  24 religia-1/3 #R2 46 godz. z wych HW 40 MHPG5J3-1/3 GG 50
MŻ4pgJ10-2/3 KU 63

3a BR

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 religia-1/3 #R1 46 religia-1/3 #R1 46
2 8:50- 9:35 historia KR 39 matematyka MK 23
3 9:45-10:30 wf-1/3 #W2d sala 3
wf-3/3 #W5c sala 1
j.polski HW 40
4 10:45-11:30 wf-1/3 #W2d sala 3
wf-3/3 #W5c sala 1
wf-1/3 #W2d sala 3
wf-3/3 #W5c sala 1
5 11:40-12:25 WKPS HM 49 godz. z wych  39
6 12:35-13:20 j.angielski-1/3  51
j.niemiecki-2/3 AN 27
wos RR 35
7 13:25-14:10 j.polski HW 40 geografia JZ 39
8 14:15-15:00 biologia EM 24 WKPS HM 27

3b BR

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 religia-1/3 #R1 46 religia-1/3 #R1 46
2 8:50- 9:35 wos RR 35 j.polski SM 30
3 9:45-10:30 wf-1/3 #W2d sala 3
wf-3/3 #W5c sala 1
WKPS HM 51
4 10:45-11:30 wf-1/3 #W2d sala 3
wf-3/3 #W5c sala 1
wf-1/3 #W2d sala 3
wf-3/3 #W5c sala 1
5 11:40-12:25 j.polski SM 30 godz. z wych HM 51
6 12:35-13:20 matematyka MK 23 geografia JZ 39
7 13:25-14:10 biologia EM 24 j.angielski HM 46
8 14:15-15:00 WKPS HM 49 historia RR 35

4a T

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 wf-3/3 #W1c sala 1 matematyka LO 40
2 8:50- 9:35 j.polski SM 30 wf-1/3  sala 3 wf-3/3 #W1c sala 1 wf-1/3  sala 3 wf-3/3 #W1c sala 1
3 9:45-10:30 j.angielski  27 j.polski SM 30 wf-1/3  sala 3 j.polski SM 30 matematyka LO 41
4 10:45-11:30 matematyka LO 40 r_biologia SR 43 j.angielski  30 j.niemiecki AN 27 r_angielski  49
5 11:40-12:25 r_angielski  24 j.niemiecki AN 27 u_hist.i sp. RR 35 u_hist.i sp. RR 35 r_biologia SR 43
6 12:35-13:20 godz. z wych SM 30 j.angielski  24 matematyka LO 51 j.angielski  49 j.polski SM 30
7 13:25-14:10 u_hist.i sp. RR 35 u_hist.i sp. RR 35 r_angielski  49 j.polski SM 30
8 14:15-15:00 r_biologia SR 43 r_biologia SR 43 r_biologia SR 23

4b T

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 wf-3/3 #W1c sala 1 chemia AG 41 matematyka MK 23 chemia AG 41
2 8:50- 9:35 M5ochJ3-1/3 SR 43
MH6PGJ1-2/3 KA 53
religia KL 46 wf-1/3 RA sala4
wf-3/3 #W1c sala 1
chemia AG 43 wf-1/3 RA sala4
wf-3/3 #W1c sala 1
3 9:45-10:30 M5ochJ3-1/3 SR 43
MH6PGJ1-2/3 KA 53
matematyka MK 23 wf-1/3 RA sala4 matematyka MK 23 M5ochJ6-1/3 SR 43
MH7PGJ1-2/3 KA 53
4 10:45-11:30 M5ochJ3-1/3 SR 43
MH6PGJ1-2/3 KA 53
j.polski SM 30 historia RR 35 j.polski SM 30 M5ochJ6-1/3 SR 43
MH7PGJ1-2/3 KA 53
5 11:40-12:25 M5ochJ3-1/3 SR 43
MH6PGJ1-2/3 KA 53
j.angielski-1/2 #Ja2 51
j.angielski-2/2  24
m5ochJ4-1/3 SR 43
MH6PGJ2-2/3 KA 53
j.niemiecki-1/2 #Jn2 30
j.niemiecki-2/2 AN 27
religia KL 46
6 12:35-13:20 j.angielski-1/2 #Ja2 51
j.angielski-2/2  24
wos RR 35 m5ochJ4-1/3 SR 43
MH6PGJ2-2/3 KA 53
M5ochJ8-1/3  43
MH7PGJ1-2/3 KA 53
j.angielski-1/2 #Ja2 51
j.angielski-2/2  49
7 13:25-14:10 r_geografia  39 godz. z wych SR 43 m5ochJ4-1/3 SR 43
MH6PGJ2-2/3 KA 53
M5ochJ8-1/3  43
MH7PGJ1-2/3 KA 53
geografia  39
8 14:15-15:00 j.polski SM 30 m5ochJ4-1/3 SR 43
MH6PGJ2-2/3 KA 53
M5ochJ8-1/3  43
MH7PGJ1-2/3 KA 53
r_geografia  39

4c T

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 wf-3/3 #W1c sala 1 j.polski SM 30 j.polski SM 30 wf-1/3 #W3d sala 3 j.polski SM 30
2 8:50- 9:35 MŻ8pgJ1 LG 49 chemia AG 41 wf-1/3 #W3d sala 3
wf-3/3 #W1c sala 1
historia RR 35 wf-1/3 #W3d sala 3
wf-3/3 #W1c sala 1
3 9:45-10:30 MŻ8pgJ1 LG 49 wos RR 35 chemia AG 39 chemia AG 43 MŻ8pgJ1 LG 27
4 10:45-11:30 MŻ8pgJ1 LG 49 matematyka MK 23 religia KL 46 matematyka MK 23 MŻ8pgJ1 LG 27
5 11:40-12:25 MŻ8pgJ1 LG 49 j.angielski-1/3 #Ja2 51 MŻ8pgJ1 LG 49 j.niemiecki-1/3 #Jn2 30 matematyka MK 23
6 12:35-13:20 j.angielski-1/3 #Ja2 51 r_biologia SR 43 MŻ8pgJ1 LG 49 MŻ7pgJ2 GG 50 j.angielski-1/3 #Ja2 51
7 13:25-14:10 biologia SR 43 godz. z wych  51 MŻ8pgJ1 LG 49 MŻ7pgJ2 GG 50 r_biologia SR 43
8 14:15-15:00 MŻ8pgJ1 LG 49 MŻ7pgJ2 GG 50 religia KL 46