Biuletyn Informacji Publicznej Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Trzciance
Telefon 67 216 32 87 Email sekretariat@zstrzcianka.pl WCAG

Plan nauczycieli

PLAN NAUCZYCIELI

(ważny od dnia: 27-09-2021 r.)

H.Mac-Wojtaszyn (HM)

NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00- 8:45
28:50- 9:351bz pod.przed 273azG,3bzG WKPS 27
39:45-10:303azG,3bzG WKPS 272bBR j.angielski 46
410:45-11:301az pod.przed 271bz pod.przed 272bBR j.angielski 46
511:40-12:251az pod.przed 402bBR godz. z wych 23

K. Bukowski (BK)

NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00- 8:451bz-1/2 informatyka 58
28:50- 9:352aTP informatyka 58
39:45-10:30
410:45-11:301tHL fizyka 411tHL-2/3 bihp+log 24
511:40-12:251tHL informatyka 582aTP fizyka 411tHL-3/3 MHP1J1 41
612:35-13:202aTP fizyka 411bz godz. z wych 411tHL-3/3 MHP1J1 41
713:25-14:101bz-2/2 informatyka 583CTP informatyka 581tHL fizyka 41
814:15-15:001az-2/2 informatyka 581az-1/2 informatyka 583BTP-1/2 informatyka 583BTP-2/2 informatyka 58

M. Glegoła-Kubacka (MK)

NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00- 8:453BTP matematyka 233CzP matematyka 232aBR matematyka 23
28:50- 9:352aTP matematyka 233BTP matematyka 232aTP matematyka 23
39:45-10:301tHL matematyka 233CTP matematyka 233CTP matematyka 23
410:45-11:301az matematyka 234at matematyka 232aBR matematyka 23
511:40-12:253CTP matematyka 231az matematyka 23
612:35-13:204at matematyka 231tHL matematyka 23
713:25-14:103CzP godz. z wych 23
814:15-15:003BTP matematyka 23

G. Giernalczyk (GG)

NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00- 8:451bz e_dla_bezp 271az e_dla_bezp 273atG-3/3 MHPG5J3 53
28:50- 9:352aTP-2/3 MŻ4pgJ1 633BTP-3/3 MH5PGJ1 633atG-3/3 MHPG5J3 532AT MŻ43bT MHP
39:45-10:302aTP-2/3 MŻ4pgJ1 633BTP-3/3 MH5PGJ1 633CTP MŻ4Jpg13 412AT MŻ43bT MPH
410:45-11:302aTP-2/3 MŻ4pgJ1 633BTP-3/3 MH5PGJ1 633CTP MŻ4Jpg13 412AT MŻ44at-3/3 Mh6J2 27
511:40-12:252aTP-2/3 MŻ4pgJ1 633atG-3/3 MH5PGJ1 273CTP MŻ4Jpg13 412AT MŻ44at-3/3 Mh6J2 27
612:35-13:201az godz. z wych 273atG-3/3 MH5PGJ1 273CTP MŻ4Jpg13 414at-3/3 MH6J3 534at-3/3 Mh6J2 27
713:25-14:104at-3/3 MH6J3 533atG-3/3 MH5PGJ1 272aTP-2/3 MŻ4pgJ1 274at-3/3 MH6J3 534at-3/3 Mh6J2 27
814:15-15:004at-3/3 MH6J3 533atG-3/3 MH5PGJ1 272aTP-2/3 MŻ4pgJ1 271tHL e_dla_bezp 27

E. Piecyk (EP)

NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00- 8:45
28:50- 9:35
39:45-10:30
410:45-11:301bz biologia 41
511:40-12:25
612:35-13:201az biologia 40

M. Ignasińska (MI)

NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00- 8:452aBR geografia 39
28:50- 9:353BTP geografia 393CzP geografia 393CTP j.niemiecki 394at j.niemiecki 394at j.niemiecki 39
39:45-10:303BTP-1/2 j.niemiecki 394at r_geografia 394at r_geografia 393atG-1/2 j.niemiecki 391tHL geografia 39
410:45-11:304at r_geografia 392aTP j.niemiecki 394at r_geografia 393BTP-1/2 j.niemiecki 39
511:40-12:251bz geografia 392aTP geografia 392bBR geografia 391tHL j.niemiecki 39
612:35-13:203CTP j.niemiecki 391az geografia 392aBR godz. z wych 393BTP r_geografia 39
713:25-14:101tHL j.niemiecki 393BTP r_geografia 39
814:15-15:002aTP j.niemiecki 393CTP geografia 393CTP geografia 39

H. Kolonista- Kujawska (HW)

NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00- 8:454aT j.pol 404at j.polski 40
28:50- 9:354at j.polski 401az j.polski 401tHL filozofia 40
39:45-10:301az j.polski 401bz j.polski 402aTP j.polski 402aTP j.polski 40
410:45-11:301bz j.polski 402aTP j.polski 403bzG,3azG j.polski 40
511:40-12:252aBR j.polski 402aBR j.polski 40
612:35-13:202aTP godz. z wych 40

A. Kukiel (KA)

NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00- 8:453aT MHP
28:50- 9:352aTP-3/3 MH3PGJ1 531tHL-3/3 MH2PGJ1 533aT MHP2aTP-3/3 MH4PGJ1 533BTP-3/3 MH6PGJ3 53
39:45-10:302aTP-3/3 MH3PGJ1 531tHL-3/3 MH2PGJ1 533aT MHP2aTP-3/3 MH4PGJ1 533BTP-3/3 MH6PGJ3 53
410:45-11:302aTP-3/3 MH3PGJ1 531tHL-3/3 MH2PGJ1 533aT MHP2aTP-3/3 MH4PGJ1 533aT MHP
511:40-12:252aTP-3/3 MH3PGJ1 534at-3/3 MH5J2 532aTP-3/3 MH4PGJ1 533aT MHP
612:35-13:204at-3/3 MH5J2 531tHL-3/3 MH2J2 532aTP-3/3 MH4PGJ1 53
713:25-14:104at-3/3 MH5J2 531tHL-3/3 MH2J2 532aTP-3/3 MH4PGJ1 53
814:15-15:004at-3/3 MH5J2 531tHL-3/3 MH2J2 532aTP-3/3 MH4PGJ1 53

W. Łotysz (WŁ)

NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00- 8:453aT j.ang 514aT j.ang 511bz-2/2 j.angielski 51
28:50- 9:351az-2/3 j.angielski 513azG-1/3,3bzG-1/3 j.angielski 511bz-2/2 j.angielski 513bT M4 och
39:45-10:304at j.angielski 511az-2/3 j.angielski 513atG-2/3 MŻ6gJ1 514at j.angielski 512aBR-1/3 j.angielski 51
410:45-11:303aT MŻ63atG-1/2 j.angielski 513atG-2/3 MŻ6gJ1 512aBR-1/3 j.angielski 513CTP MŻ6pgJ2 51
511:40-12:253aT MŻ63BTP-1/2 j.angielski 513atG-1/2 r_angielski 513atG-1/2 r_angielski 513CTP MŻ6pgJ2 51
612:35-13:204at r_angielski 513BTP-1/2 j.angielski 513CTP MŻ6pgJ2 51
713:25-14:103CTP j.angielski 513CTP j.angielski 513CTP MŻ6pgJ2 51
814:15-15:003CTP godz. z wych 51

M. Słowińska (SŁ)

NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00- 8:453CTP-1/3,2aTP-1/3 wf sala 33CTP-1/3,2aTP-1/3 wf sala 33CTP-1/3,2aTP-1/3 wf sala 3
28:50- 9:352aBR-1/3,2bBR-1/3 wf sala 32aBR-1/3,2bBR-1/3 wf sala 3
39:45-10:302aBR-1/3,2bBR-1/3 wf sala 3

S. Rataj (SR)

NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00- 8:453aT r.biol 433CzP biologia 433BTP-2/3 M2ochJ2 431tHL biologia 43
28:50- 9:353CTP biologia 433BTP-2/3 M2ochJ2 433BTP-2/3 M2ochJ2 433atG r_biologia 433BTP-2/3 M3ochJ1 43
39:45-10:303BTP-2/3 M2ochJ2 433BTP-2/3 M2ochJ2 433BTP biologia 433BTP-2/3 M3ochJ1 43
410:45-11:303CTP r_biologia 433BTP-2/3 M2ochJ2 433BTP-2/3 M2ochJ2 432bBR biologia 432aTP biologia 43
511:40-12:253BTP biologia 433CTP r_biologia 432aTP pod.przed 43
612:35-13:203BTP-2/3 M3ochJ1 433CTP pod.przed 433atG r_biologia 432aBR biologia 43
713:25-14:103BTP-2/3 M3ochJ1 433BTP godz. z wych 433BTP pod.przed 43
814:15-15:003BTP-2/3 M3ochJ1 43

M. Szadkowska (SM)

NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00- 8:45
28:50- 9:351az-1/3 j.niemiecki 303azG-2/3,3bzG-2/3 j.niemiecki 303CzP j.polski 303CTP j.polski 30
39:45-10:303BTP-2/2 j.niemiecki 301az-1/3 j.niemiecki 303CzP-1/3 j.niemiecki 303atG-2/2 j.niemiecki 302aBR-2/3 j.niemiecki 30
410:45-11:303BTP j.polski 303CTP j.polski 302aBR-2/3 j.niemiecki 303BTP-2/2 j.niemiecki 30
511:40-12:253CzP j.polski 301tHL j.polski 303BTP j.polski 30
612:35-13:203atG j.polski 303BTP j.polski 303atG j.polski 302bBR j.polski 302bBR j.polski 30
713:25-14:103CTP j.polski 303atG godz. z wych 301tHL j.polski 30
814:15-15:001tHL j.polski 30

M. Walkowiak (WL)

NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00- 8:452aTP historia 353bzG,3azG wos 353azG,3bzG godz. z wych 35
28:50- 9:354at u_hist.i sp. 353atG u_hist.i sp. 354at u_hist.i sp. 35
39:45-10:303CTP historia 353CzP-3/3 wf sala21tHL historia 35
410:45-11:303CzP-3/3 wf sala21az historia 35
511:40-12:251tHL historia 351bz historia 353BTP historia 35
612:35-13:203CzP historia 353CzP-3/3 wf sala2
713:25-14:102aTP historia 353CzP wos 352aBR historia 35
814:15-15:003CTP historia 353BTP historia 352bBR historia 35

D. Wołk (DW)

NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00- 8:451az-3/3,1tHL-3/3 wf sala 13atG-3/3,2aTP-3/3,3BTP-3/3,3CTP-3/3 wf sala 11az-3/3,1tHL-3/3 wf sala 13atG-3/3,2aTP-3/3,3BTP-3/3,3CTP-3/3 wf sala 13atG-3/3,2aTP-3/3,3BTP-3/3,3CTP-3/3 wf sala 1
28:50- 9:351bz-1/2 wf sala 11az-1/3 wf sala 12aBR-3/3,2bBR-3/3 wf sala 12aBR-3/3,2bBR-3/3 wf sala 1
39:45-10:303atG-1/3 wf sala 13azG-3/3,3bzG-3/3 wf sala 11bz-1/2 wf sala 12aBR-3/3,2bBR-3/3 wf sala 14at wf sala 1
410:45-11:303azG-3/3,3bzG-3/3 wf sala 11tHL-1/3 wf sala 13atG-1/3 wf sala 11tHL-1/3 wf sala 1
511:40-12:254at wf sala 11bz-1/2 wf sala 14at godz. z wych sala 14at wf sala 1
612:35-13:201tHL-1/3 wf sala 13azG-3/3,3bzG-3/3 wf sala 1
713:25-14:101az-1/3 wf sala 11az-3/3,1tHL-3/3 wf sala 11az-1/3 wf sala 1
814:15-15:003atG-1/3 wf sala 1

L. Górniak (LG)

NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00- 8:453atG-2/3 MŻ9pgJ2 63
28:50- 9:353atG-2/3 MŻ9pgJ2 633CTP MŻ4pgJ14 633atG-2/3 MŻ7pgJ1 41
39:45-10:303aT MŻ93CTP MŻ4pgJ14 63
410:45-11:303atG-2/3 MŻ7pgJ1 273aT MŻ93CTP MŻ4pgJ14 634at-2/3 MŻ7J2 41
511:40-12:253atG-2/3 MŻ7pgJ1 274at-2/3 MŻ7J1 393CTP MŻ4pgJ14 634at-2/3 MŻ7J2 41
612:35-13:204at-2/3 MŻ7J1 394at-2/3 MŻ7J2 274at-2/3 MŻ7J2 41
713:25-14:104at-2/3 MŻ7J1 273atG-2/3 MŻ8pgJ2 394at-2/3 MŻ7J2 274at-2/3 MŻ7J1 41
814:15-15:004at-2/3 MŻ7J2 273atG-2/3 MŻ8pgJ2 39

L.Oświecimska (LO)

NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00- 8:452bBR matematyka 272bBR matematyka 27
28:50- 9:353atG matematyka 273CTP chemia 411tHL-3/3 MH1PGJ3 27
39:45-10:301bz matematyka 273atG matematyka 271tHL-3/3 MH1PGJ3 27
410:45-11:301tHL-3/3 MH1PGJ3 27
511:40-12:253azG,3bzG matematyka 27
612:35-13:201bz matematyka 27
713:25-14:103BTP chemia 41

M. Madej (MA)

NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00- 8:45
28:50- 9:351tHL religia 46
39:45-10:301az religia 46
410:45-11:304at religia 463BTP religia 46
511:40-12:251az religia 463bzG,3azG religia 46
612:35-13:201bz religia 463BTP religia 463CTP religia 46
713:25-14:102aTP religia 461bz religia 463bzG,3azG religia 462aTP religia 462a,b SB rel 46
814:15-15:003CTP religia 463CzP religia 463CzP religia 461tHL religia 462a,b SB rel 46

M.Ratajczak (RA)

NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00- 8:453BTP-1/3 wf sala43BTP-1/3 wf sala4
28:50- 9:351bz-2/2 wf sala4
39:45-10:303azG-1/3,3bzG-1/3,3CzP-1/3 wf sala41bz-2/2 wf sala4
410:45-11:303azG-1/3,3bzG-1/3,3CzP-1/3 wf sala4
511:40-12:251bz-2/2 wf sala43BTP-1/3 wf sala4
612:35-13:203azG-1/3,3bzG-1/3,3CzP-1/3 wf sala4

E. Żyła (EŻ)

NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00- 8:453aT j.ang 241tHL j.angielski 243BTP-3/3 MHPG3J3 241tHL j.angielski 24
28:50- 9:351tHL r_angielski 243BTP-3/3 MHPG3J3 241tHL MHG3atG-3/3 MHPG5J4 24
39:45-10:302aTP r_angielski 353BTP-3/3 MHPG3J3 241tHL MHG3atG-3/3 MHPG5J4 24
410:45-11:303atG-2/2 j.angielski 353BTP-3/3 MHPG3J3 241tHL MHG3atG-3/3 MHPG5J4 24
511:40-12:253BTP-2/2 j.angielski 243atG-2/2 r_angielski 243atG-2/2 r_angielski 233atG-3/3 MHPG5J4 24
612:35-13:202aTP j.angielski 242aTP j.angielski 233BTP-2/2 j.angielski 231tHL godz. z wych 24
713:25-14:104at-2/3 MŻ4J3 242aTP-3/3 MHPG4J3 23
814:15-15:004at-2/3 MŻ4J3 242aTP-3/3 MHPG4J3 23

A. Markowska-Bobelak (MR)

NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00- 8:451bz-1/2 j.angielski 41
28:50- 9:351bz-1/2 j.angielski 41
39:45-10:303CzP-2/3 j.angielski 23
410:45-11:303CzP WKPS 23
511:40-12:253CzP WKPS 23
612:35-13:201tHL-2/3 zaj.prak.log 24
713:25-14:101tHL-2/3 zaj.prak.log 24
814:15-15:001tHL-2/3 zaj.prak.log 24

Sz. Knopiński (SK)

NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00- 8:45
28:50- 9:351tHL-2/3 podst.log 24
39:45-10:301tHL-2/3 podst.log 24
410:45-11:301tHL-2/3 podst.log 24
511:40-12:251tHL-2/3 podst.log 24
612:35-13:201tHL-2/3 podst.log 24
713:25-14:102bBR WKPS 23
814:15-15:002aBR WKPS 23

Katarzyna Hajducka (KH)

NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00- 8:45
28:50- 9:352aT MH51tHL-2/3 zaj.prak.log 242aTP-2/3 MŻ4pJ5 41
39:45-10:302aT MH51tHL-2/3 zaj.prak.log 243atG-3/3 MH5PGJ2 532aTP-2/3 MŻ4pJ5 413atG-2/3 MŻ5pgJ1 35
410:45-11:303atG-3/3 MH5PGJ2 353atG-3/3 MH5PGJ2 532aTP-2/3 MŻ4pJ5 413atG-2/3 MŻ5pgJ1 35
511:40-12:253atG-3/3 MH5PGJ2 353atG-2/3 MŻ8pgJ1 633cT MŻ42aTP-2/3 MŻ4pJ5 433atG-2/3 MŻ5pgJ1 35
612:35-13:203BTP-3/3 MH5PGJ2 353atG-2/3 MŻ8pgJ1 633cT MŻ42aTP-2/3 MŻ4pJ5 23
713:25-14:103BTP-3/3 MH5PGJ2 353aT MŻ82aT MH52aTP-2/3 MŻ4pJ5 23
814:15-15:003BTP-3/3 MH5PGJ2 353aT MŻ82aT MH52aTP-2/3 MŻ4pJ5 23