Biuletyn Informacji Publicznej Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Trzciance
Telefon 67 216 32 87 Email sekretariat@zstrzcianka.pl WCAG

Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
(bez uwzględniania dodatkowych uroczystości i imprez szkolnych)

1Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych02 września 2019 r.
2Dzień Edukacji Narodowej – uroczystość w szkole14 października 2019r. (poniedziałek)
3Zimowa przerwa świąteczna23 – 31 grudnia 2019 r.
4Egzamin z kwalifikacji etap pisemny i etap praktyczny
– cz. praktyczna bez wykonania9.01.2020 r.
– cz. pisemna10.01.2020 r.
5Zakończenie I pół. w klasach maturalnych20 grudnia 2019 r. (piątek)
Rozpoczęcia II pół. w klasach maturalnych02 stycznia 2020r. (czwartek po przewie świątecznej)
Zakończenie I pół. w pozostałych klasach24 stycznia 2020 r. (piątek)
Rozpoczęcia II pół. w pozostałych klasach10 lutego 2020 r. (poniedziałek po feriach)
6Ferie zimowe27 stycznia – 09 lutego 2020 r.
7Wiosenna przerwa świąteczna09 kwietnia– 14 kwietnia 2020 r.
8Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych24 kwietnia 2020 r.
9Egzamin maturalny
– część – pisemna6-24.05.2019 r.
– część – ustna
– Język polski (pp i pr)04.05.2020 r.
– Matematyka (pp)05.05.2020 r.
– Język angielski (pp, pr)06.05.2020 od 07.05.2020 r.
10Egzamin z kwalifikacji – etap pisemny

i etap praktyczny

– cz. praktyczna22.06.2020 r.
– cz. pisemna23.06.2020 r.
11Dni wolne od zajęć dyd. – wych. z puli dyrektora szkoły2 i 3 stycznia 2020 r.
Festiwal Nauki i Zawodu ( dzień wg ustaleń na RP)12 czerwca 2020 r. (piątek po Bożym Ciele)
12Zakończenie rocznych zajęć dyd.-wych.26 czerwca 2020 r.
13Ferie letnie27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.