Biuletyn Informacji Publicznej Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Trzciance
Telefon 67 216 32 87 Email sekretariat@zstrzcianka.pl WCAG

Rada rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców przy Zespole Szkół:

Przewodnicząca :Pani Elżbieta Sienkiewicz
Z-ca przewodniczącej :Pani Angelika Mirosławska
Sekretarz :Pani Jolanta Lichodziejewska-Owedyk
Skarbnik :Pani Monika Stefaniak

Komisja rewizyjna:

Przewodnicząca :Pani Joanna Drozd
CzłonekPani Monika Zwierzchowska
CzłonekPani Małgorzata Helak

Nr konta bankowego Rady Rodziców:
BS Wronki o. Trzcianka
09 8961 1025 0020 0295 7883 0001