Zespół Szkół w Trzciance | Sienkiewiczówka
67 216 32 87 sekretariat@zstrzcianka.pl

Zapisy do szkoły

  Proszę o przyjęcie mnie do:

  w Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Trzciance

  Dane kandydata

  Adres

  Oprócz złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły należy dostarczyć:

  • kartę informacyjną
  • dwie fotografie
  Niniejszy wniosek należy uzupełnić o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Kandydaci do Branżowej Szkoły I Stopnia zobowiązani są do dostarczenia przed 01.09.2020 r. umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Pozostałe dokumenty kandydaci składają w sekretariacie Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Trzciance, ul. Sikorskiego 36, tel. 67 216-32-87 lub 690-510-399.