Biuletyn Informacji Publicznej Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Trzciance
Telefon 67 216 32 87 Email sekretariat@zstrzcianka.pl WCAG

Plan nauczycieli

PLAN NAUCZYCIELI

(ważny od dnia: 23-05-2022 r.)

H.Mac-Wojtaszyn (HM)

NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00- 8:45
28:50- 9:351bz pod.przed 273azG,3bzG WKPS 27
39:45-10:303azG,3bzG WKPS 272bBR j.angielski 46
410:45-11:301az pod.przed 271bz pod.przed 412bBR j.angielski 46
511:40-12:251az pod.przed 412bBR godz. z wych 40

K. Bukowski (BK)

NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00- 8:451bz-1/2 informatyka 60
28:50- 9:352aTP informatyka 60
39:45-10:302aTP fizyka 41
410:45-11:301tHL-2/3 bihp+log 24
511:40-12:251tHL informatyka 601tHL fizyka 411tHL-3/3 MHP1J1 41
612:35-13:202aTP fizyka 411bz godz. z wych 411tHL-3/3 MHP1J1 41
713:25-14:101bz-2/2 informatyka 603CTP informatyka 601tHL fizyka 41
814:15-15:001az-2/2 informatyka 601az-1/2 informatyka 603BTP-1/2 informatyka 603BTP-2/2 informatyka 60

M. Glegoła-Kubacka (MK)

NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00- 8:453BTP matematyka 233CzP matematyka 232aBR matematyka 23
28:50- 9:353CTP matematyka 23
39:45-10:301tHL matematyka 232aTP matematyka 233CTP matematyka 23
410:45-11:301az matematyka 232aBR matematyka 23
511:40-12:253CTP matematyka 231az matematyka 232aTP matematyka 23
612:35-13:201tHL matematyka 233BTP matematyka 23
713:25-14:103CzP godz. z wych 23
814:15-15:003BTP matematyka 23

G. Giernalczyk (GG)

NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00- 8:451bz e_dla_bezp 271az e_dla_bezp 23
28:50- 9:352aTP-2/3 MŻ4pgJ1 633BTP-3/3 MH5PGJ1 632aTP-2/3 MŻ4pgJ1 463BTP-3/3 MH5PGJ1 @
39:45-10:302aTP-2/3 MŻ4pgJ1 633BTP-3/3 MH5PGJ1 632aTP-2/3 MŻ4pgJ1 463BTP-3/3 MH5PGJ1 @
410:45-11:302aTP-2/3 MŻ4pgJ1 633BTP-3/3 MH5PGJ1 632aTP-2/3 MŻ4pgJ1 463CTP MŻ5pgJ2 27
511:40-12:252aTP-2/3 MŻ4pgJ1 632aTP-2/3 MŻ4pgJ1 463CTP MŻ5pgJ2 27
612:35-13:201az godz. z wych 273CTP MŻ5pgJ2 27
713:25-14:102aTP-2/3 MŻ4pgJ8 233CTP MŻ5pgJ2 27
814:15-15:002aTP-2/3 MŻ4pgJ8 231tHL e_dla_bezp 27

E. Piecyk (EP)

NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00- 8:45
28:50- 9:35
39:45-10:30
410:45-11:301bz biologia 40
511:40-12:25
612:35-13:201az biologia 40

M. Ignasińska (MI)

NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00- 8:45
28:50- 9:353BTP geografia 393CzP geografia 391az geografia 392aTP j.niemiecki 39
39:45-10:303BTP-1/2 j.niemiecki 393atG j.niemiecki 391tHL j.niemiecki 392aBR geografia 39
410:45-11:302aTP geografia 393BTP r_geografia 393BTP-1/2 j.niemiecki 39
511:40-12:251bz geografia 392bBR geografia 39
612:35-13:203CTP j.niemiecki 393BTP r_geografia 393CTP j.niemiecki 392aBR godz. z wych 39
713:25-14:101tHL j.niemiecki 393CTP geografia 391tHL geografia 39
814:15-15:002aTP j.niemiecki 393CTP geografia 39

H. Kolonista- Kujawska (HW)

NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00- 8:452aTP j.polski 403bzG,3azG j.polski 402aBR j.polski 40
28:50- 9:351tHL filozofia 40
39:45-10:301az j.polski 401bz j.polski 402aTP j.polski 40
410:45-11:301bz j.polski 401az j.polski 402aTP godz. z wych 40
511:40-12:252aBR j.polski 40
612:35-13:202aTP j.polski 40

A. Kukiel (KA)

NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00- 8:453atG-3/3 MHPG6J4 53
28:50- 9:351tHL-3/3 MH2PGJ1 533atG-3/3 MHPG6J4 532aTP-3/3 MH4PGJ1 533atG-3/3 MHPG6J4 53
39:45-10:301tHL-3/3 MH2PGJ1 533atG-3/3 MHPG6J4 532aTP-3/3 MH4PGJ1 533atG-3/3 MHPG6J4 53
410:45-11:303atG-3/3 MHPG7J3 531tHL-3/3 MH2PGJ1 533atG-3/3 MHPG6J4 532aTP-3/3 MH4PGJ1 533atG-3/3 MHPG6J4 53
511:40-12:253atG-3/3 MHPG7J3 533atG-3/3 MH6PGJ1 532aTP-3/3 MH4PGJ1 533atG-3/3 MHPG6J4 53
612:35-13:203atG-3/3 MH6PGJ1 531tHL-3/3 MH2J2 532aTP-3/3 MH4PGJ1 53
713:25-14:103atG-3/3 MH6PGJ1 531tHL-3/3 MH2J2 532aTP-3/3 MH4PGJ1 53
814:15-15:003atG-3/3 MH6PGJ1 531tHL-3/3 MH2J2 532aTP-3/3 MH4PGJ1 53

W. Łotysz (WŁ)

NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00- 8:453CTP j.angielski 511bz-2/2 j.angielski 51
28:50- 9:351az-2/3 j.angielski 513azG-1/3,3bzG-1/3 j.angielski 511bz-2/2 j.angielski 513BTP-2/3 M40chJ1 51
39:45-10:301az-2/3 j.angielski 513BTP-2/3 M40chJ1 51
410:45-11:303atG-2/3 MŻ6gJ1 512aBR-1/3 j.angielski 51
511:40-12:253atG-2/3 MŻ6gJ1 513BTP-1/2 j.angielski 512aBR-1/3 j.angielski 51
612:35-13:203CTP godz. z wych 513BTP-1/2 j.angielski 51
713:25-14:103CTP j.angielski 51

M. Słowińska (SŁ)

NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00- 8:453CTP-1/3,2aTP-1/3 wf sala 33CTP-1/3,2aTP-1/3 wf sala 33CTP-1/3,2aTP-1/3 wf sala 3
28:50- 9:352aBR-1/3,2bBR-1/3 wf sala 32aBR-1/3,2bBR-1/3 wf sala 3
39:45-10:302aBR-1/3,2bBR-1/3 wf sala 3

S. Rataj (SR)

NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00- 8:453aT r.biol 433CzP biologia 433BTP-2/3 M2ochJ2 43
28:50- 9:353CTP biologia 433BTP-2/3 M2ochJ2 433BTP-2/3 M2ochJ2 433atG r_biologia 43
39:45-10:303BTP-2/3 M2ochJ2 433BTP-2/3 M2ochJ2 433BTP biologia 43
410:45-11:303CTP r_biologia 433BTP-2/3 M2ochJ2 433BTP-2/3 M2ochJ2 432bBR biologia 43
511:40-12:253BTP biologia 433CTP r_biologia 432aTP biologia 433BTP godz. z wych 431tHL biologia 43
612:35-13:203BTP-2/3 M3ochJ1 432aBR biologia 433atG r_biologia 43
713:25-14:103BTP-2/3 M3ochJ1 432aTP pod.przed 433BTP pod.przed 43
814:15-15:003BTP-2/3 M3ochJ1 433CTP pod.przed 43

M. Szadkowska (SM)

NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00- 8:45
28:50- 9:351az-1/3 j.niemiecki 303azG-2/3,3bzG-2/3 j.niemiecki 303CzP j.polski 303CTP j.polski 30
39:45-10:303BTP-2/2 j.niemiecki 301az-1/3 j.niemiecki 303CzP-1/3 j.niemiecki 303atG godz. z wych 301tHL j.polski 30
410:45-11:303BTP j.polski 303CTP j.polski 302aBR-2/3 j.niemiecki 303BTP-2/2 j.niemiecki 30
511:40-12:253CzP j.polski 301tHL j.polski 302aBR-2/3 j.niemiecki 30
612:35-13:203atG j.polski 303atG j.polski 302bBR j.polski 302bBR j.polski 30
713:25-14:103CTP j.polski 303BTP j.polski 303BTP j.polski 30
814:15-15:001tHL j.polski 30

M. Walkowiak (WL)

NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00- 8:451tHL historia 353azG,3bzG godz. z wych 35
28:50- 9:353atG u_hist.i sp. 352aTP historia 35
39:45-10:303CTP historia 353CzP-3/3 wf sala21az historia 35
410:45-11:301tHL historia 353CzP-3/3 wf sala23bzG,3azG wos 35
511:40-12:252aTP historia 351bz historia 35
612:35-13:203CzP historia 353CzP-3/3 wf sala2
713:25-14:103BTP historia 353CzP wos 352aBR historia 35
814:15-15:003CTP historia 353BTP historia 352bBR historia 35

D. Wołk (DW)

NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00- 8:451az-3/3,1tHL-3/3 wf sala 13atG-3/3,2aTP-3/3,3BTP-3/3,3CTP-3/3 wf sala 11az-3/3,1tHL-3/3 wf sala 13atG-3/3,2aTP-3/3,3BTP-3/3,3CTP-3/3 wf sala 13atG-3/3,2aTP-3/3,3BTP-3/3,3CTP-3/3 wf sala 1
28:50- 9:351bz-1/2 wf sala 11az-1/3 wf sala 11tHL-1/3 wf sala 12aBR-3/3,2bBR-3/3 wf sala 12aBR-3/3,2bBR-3/3 wf sala 1
39:45-10:303atG-1/3 wf sala 13azG-3/3,3bzG-3/3 wf sala 11bz-1/2 wf sala 12aBR-3/3,2bBR-3/3 wf sala 1
410:45-11:303azG-3/3,3bzG-3/3 wf sala 13atG-1/3 wf sala 11tHL-1/3 wf sala 1
511:40-12:251bz-1/2 wf sala 1
612:35-13:201tHL-1/3 wf sala 13azG-3/3,3bzG-3/3 wf sala 1
713:25-14:101az-1/3 wf sala 11az-3/3,1tHL-3/3 wf sala 11az-1/3 wf sala 1
814:15-15:003atG-1/3 wf sala 1

L. Górniak (LG)

NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00- 8:453atG-2/3 MŻ9pgJ2 47
28:50- 9:353atG-2/3 MŻ9pgJ2 473atG-2/3 MŻ7pgJ1 47
39:45-10:303atG-2/3 MŻ9pgJ2 47
410:45-11:303atG-2/3 MŻ9pgJ2 47

L.Oświecimska (LO)

NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00- 8:452bBR matematyka 272bBR matematyka 27
28:50- 9:353atG matematyka 273CTP chemia 413BTP chemia 27
39:45-10:301bz matematyka 27
410:45-11:30
511:40-12:253azG,3bzG matematyka 27
612:35-13:201bz matematyka 27
713:25-14:103atG matematyka 27

M. Madej (MA)

NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00- 8:45
28:50- 9:35
39:45-10:303CTP religia 46
410:45-11:302aTP religia 461tHL religia 46
511:40-12:251az religia 463bzG,3azG religia 463BTP religia 46
612:35-13:201bz religia 463BTP religia 461az religia 461tHL religia 46
713:25-14:102aTP religia 461bz religia 463bzG,3azG religia 462aBR-1/3,2bBR-1/3 religia 46
814:15-15:003CTP religia 463CzP religia 463CzP religia 462aBR-1/3,2bBR-1/3 religia 46

M.Ratajczak (RA)

NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00- 8:453BTP-1/3 wf sala43BTP-1/3 wf sala4
28:50- 9:351bz-2/2 wf sala4
39:45-10:303azG-1/3,3bzG-1/3,3CzP-1/3 wf sala41bz-2/2 wf sala4
410:45-11:303azG-1/3,3bzG-1/3,3CzP-1/3 wf sala4
511:40-12:251bz-2/2 wf sala43BTP-1/3 wf sala4
612:35-13:203azG-1/3,3bzG-1/3,3CzP-1/3 wf sala4

E. Żyła (EŻ)

NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00- 8:453aT j.ang 243BTP-3/3 MHPG3J3 241tHL j.angielski 241tHL j.angielski 24
28:50- 9:351tHL r_angielski 243BTP-3/3 MHPG3J3 241tHL-3/3 MHG2J3 23
39:45-10:303BTP-3/3 MHPG3J3 241tHL-3/3 MHG2J3 23
410:45-11:303atG j.angielski 393BTP-3/3 MHPG3J3 241tHL-3/3 MHG2J3 23
511:40-12:253BTP-2/2 j.angielski 243atG r_angielski 243atG r_angielski 23
612:35-13:202aTP j.angielski 242aTP j.angielski 233BTP-2/2 j.angielski 23
713:25-14:102aTP r_angielski 24
814:15-15:001tHL godz. z wych 24

A. Markowska-Bobelak (MR)

NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00- 8:451bz-1/2 j.angielski 41
28:50- 9:351bz-1/2 j.angielski 41
39:45-10:303CzP-2/3 j.angielski 41
410:45-11:303CzP WKPS 23
511:40-12:253CzP WKPS 23
612:35-13:201tHL-2/3 zaj.prak.log 24
713:25-14:101tHL-2/3 zaj.prak.log 24
814:15-15:001tHL-2/3 zaj.prak.log 24

Sz. Knopiński (SK)

NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00- 8:45
28:50- 9:351tHL-2/3 podst.log 24
39:45-10:301tHL-2/3 podst.log 24
410:45-11:301tHL-2/3 podst.log 24
511:40-12:251tHL-2/3 Org prac mag 24
612:35-13:201tHL-2/3 Org prac mag 24
713:25-14:102bBR WKPS 23
814:15-15:002aBR WKPS 23

Katarzyna Hajducka (KH)

NrGodzPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
18:00- 8:45
28:50- 9:352aTP-3/3 MH5PGJ2 411tHL-2/3 zaj.prak.log 243CTP MŻ4pgJ11 63
39:45-10:302aTP-3/3 MH5PGJ2 411tHL-2/3 zaj.prak.log 243CTP MŻ5pgJ1 513CTP MŻ4pgJ11 633atG-2/3 MŻ5pgJ1 41
410:45-11:302aTP-3/3 MH5PGJ2 413CTP MŻ5pgJ1 513CTP MŻ4pgJ11 633atG-2/3 MŻ5pgJ1 41
511:40-12:252aTP-3/3 MH5PGJ2 413atG-2/3 MŻ8pgJ1 273CTP MŻ5pgJ1 513CTP MŻ4pgJ11 633atG-2/3 MŻ5pgJ1 41
612:35-13:203BTP-3/3 MH5PGJ2 353atG-2/3 MŻ8pgJ1 273CTP MŻ5pgJ1 512aTP-2/3 MŻ4pJ5 51
713:25-14:103BTP-3/3 MH5PGJ2 353atG-2/3 MŻ8pgJ1 272aTP-3/3 MH5PGJ2 402aTP-2/3 MŻ4pJ5 51
814:15-15:003BTP-3/3 MH5PGJ2 353atG-2/3 MŻ8pgJ1 272aTP-3/3 MH5PGJ2 402aTP-2/3 MŻ4pJ5 51