Biuletyn Informacji Publicznej Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Trzciance
Telefon 67 216 32 87 Email sekretariat@zstrzcianka.pl WCAG
Komunikat - praktyki
Wydarzenia

KOMUNIKAT w sprawie praktyk !

UWAGA !

Od 19 kwietnia 2021r.  III klasy szkoły branżowej wracają na praktyki.

Uczniowie klas I i II zwolnieni są z pracy do 25 kwietnia 2021r.

Poniżej pełna treść komunikatu:

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu uprzejmie informuje, iż Minister Edukacji i Nauki ogłosił w dniu 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r., Nr 701), w którym określono, iż od poniedziałku 19 kwietnia 2021r. uczniowie III klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą odbywać zajęcia praktyczne u pracodawców, o ile u danego pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu. W rozporządzeniu mowa jest tylko o uczniach klasy III (uczniowie klas I i II nadal pozostają w domach).

Poniżej zamieszczamy link na stronę internetową Izby, gdzie zostały zamieszczone w/w informacje.

http://www.irpoznan.com.pl/wiadomosc,uwaga-mlodociani-pracownicy-1.html