Biuletyn Informacji Publicznej Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Trzciance
Telefon 67 216 32 87 Email sekretariat@zstrzcianka.pl WCAG
Komunikat - praktyki
Wydarzenia

Praktyczna nauka zawodu od 26 kwietnia 2021 – szkoły branżowe.

Informujemy, że uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami,

od 26 kwietnia będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
(skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw)
.

Źródło: MEiN