Biuletyn Informacji Publicznej Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Trzciance
Telefon 67 216 32 87 Email sekretariat@zstrzcianka.pl WCAG
Wspomnienie
Wydarzenia

Wspomnienie

22.12.2020 r. odeszła od nas długoletnia nauczycielka Zespołu Szkół w Trzciance, ceniony pedagog, przyjaciel młodzieży Pani Renata Mosiewicz.

Swoją pracę zawodową rozpoczęła w 1961r. w Szkole Podstawowej w Białej.  Zanim związała się z Zespołem Szkół w Trzciance uczyła matematyki w Szkole Podstawowej Nr 3 i Zasadniczej Szkole Zawodowej Dokształcającej.

Za wzorowe planowanie pracy szkoły, szerzenie idei spółdzielczości wśród uczniów oraz kształtowanie u nich samodzielności i samorządności, otrzymała w 1987r. i 1989r. z rąk Pani Ewy Aleksandrowicz-Lewandowskiej nagrodę Dyrektora Zespołu Szkół w Trzciance. 1.09.1986 roku, mając za sobą 27-letni bagaż doświadczeń zawodowych.

Z oddaniem i pasją wypełniał obowiązki nauczyciela języka polskiego i wychowawcy. Za wyróżniające osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej, a w szczególności za wzorowe organizowanie imprez szkolnych i skuteczną współpracę ze środowiskiem lokalnym został wielokrotnie nagrodzony przez ówczesnego Dyrektora Zespołu Szkół, Panią Ewę Aleksandrowicz- Lewandowską.

Pani Renata Mosiewicz przeszła na emeryturę 31.08.1991r..

Wioletta Folwarczna-Nowak
Dyrektor ZS im. H. Sienkiewicza
w Trzciance