Zespół Szkół w Trzciance | Sienkiewiczówka
67 216 32 87 sekretariat@zstrzcianka.pl

WSPOMNIENIE

Pan Antoni Birula rozpoczął pracę w Zespole Szkół 1.09.1986 roku, mając za sobą 27-letni bagaż doświadczeń zawodowych.

Z oddaniem i pasją wypełniał obowiązki nauczyciela języka polskiego i wychowawcy. Za wyróżniające osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej, a w szczególności za wzorowe organizowanie imprez szkolnych i skuteczną współpracę ze środowiskiem lokalnym został wielokrotnie nagrodzony przez ówczesnego Dyrektora Zespołu Szkół, Panią Ewę Aleksandrowicz- Lewandowską.

Pan Antoni Birula 31.08.1997 roku odszedł na emeryturę.

26.11.2020 roku zakończył swoją ziemską wędrówkę.

Wioletta Folwarczna-Nowak
Dyrektor ZS im. H. Sienkiewicza
w Trzciance