Biuletyn Informacji Publicznej Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Trzciance
Telefon 67 216 32 87 Email sekretariat@zstrzcianka.pl WCAG

Technik ochrony środowiska

Uczeń w trakcie nauki zdobywa kwalifikacje:

 • CHM.05 Ocena stanu środowiska, planowanie i realizacja zadań w ochronie środowiska

W technikum ochrony środowiska nauczysz się :

 • przeprowadzać badania w zakresie ochrony środowiska,
 • samodzielnego przeprowadzania doświadczeń laboratoryjnych,
 • określać aktualny stan zanieczyszczeń środowiska oraz zmian w nim zachodzących,
 • sporządzać bilanse wszystkich komponentów środowiska,
 • oznaczać parametry określające stopień zanieczyszczenia wody, powietrza, gleby i hałasu,
 • przygotowywać plany przestrzennego zagospodarowania miasta i gminy,
 • posługiwać się aktami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska.

Treści programowe zawarte są w modułach:

 • Monitorowanie poziomu zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby.
 • Posługiwanie się językiem obcym w ochronie środowiska.
 • Planowanie i wykonywanie działań na rzecz ochrony środowiska.

Zajęcia praktyczne odbywają się w pracowniach laboratoryjnych umożliwiających obsługę urządzeń i aparatury kontrolno – pomiarowej

Gdzie może pracować technik ochrony środowiska?

 • w ośrodkach badań i kontroli środowiska, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, stacjach uzdatniania wody i oczyszczalniach ścieków, w nadleśnictwie, w zakładach unieszkodliwiania odpadów, w działach ochrony środowiska zakładów przemysłowych, w laboratoriach chemicznych, agendach Unii Europejskiej, miejskich wodociągach …