Biuletyn Informacji Publicznej Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Trzciance
Telefon 67 216 32 87 Email sekretariat@zstrzcianka.pl WCAG

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Uczeń w trakcie nauki zdobywa dwie kwalifikacje:

 • HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań
 • HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

W technikum żywienia i usług gastronomicznych nauczysz się:

 • sporządzania i ekspedycji potraw i napojów;
 • planowania i oceny żywienia;
 • organizowania produkcji gastronomicznej;
 • planowania i realizacji usług gastronomicznych;
 • oceniania jakości żywności oraz zasad jej przechowywania.

Treści programowe zawarte są w modułach:

 • Prowadzenie działalności usługowej.
 • Wprowadzenie do podstaw gastronomii.
 • Ocena i przechowywanie żywności.
 • Język obcy zawodowy.
 • Sporządzanie potraw i napojów oraz i ich ekspedycja.
 • Organizowanie żywienia i produkcji gastronomicznej.
 • Organizowanie usług gastronomicznych.

Gdzie może pracować technik żywienia i usług gastronomicznych?

 • restauracje, stołówki, kawiarnie, puby, własna działalność, promy pasażerskie, catering, na
  stanowiskach menedżera, kucharza, kelnera, barmana, intendenta.

W Zespole Szkół im. H.Sienkiewicza w Trzciance oferujemy:

 • ATRAKCYJNE PRAKTYKI KRAJOWE I ZAGRANICZNE nad morzem, w górach, nad jeziorami, w Niemczech, w Hiszpanii i na Sycylii
 • Udział w projekcie „Pracownie Kształcenia Kompetencji Kluczowych i Zawodowych – kompleksowy program rozwoju dla technikum w ZSP w Trzciance”. – WSB w Pile.
 • Szkolny projekt „Praktyka czyni mistrza” – płatne staże zawodowe w Hotelu & Restaurant Smolarnia.
 • Udział w projekcie „Czas Zawodowców BIS” – płatne staże zawodowe w zakładach gastronomicznych i hotelach funkcjonujących na terenie rynku lokalnego.